Persbericht Maart 1998 :

Ben je nog niet "emotioneel intelligent" ? Geen nood, leer het!

Emotionele intelligentie kan op elke leeftijd worden aangeleerd, net als autorijden!

DaniŰl Goleman had de verdienste de term Emotionele intelligentie bij de grote massa bekend te maken, en hij is er ook rijkelijk voor beloond geworden. Een jammer neveneffect van zijn boek is dat hij mensen de boodschap geeft dat emotionele intelligentie iets is dat je, bij wijze van spreken, met de paplepel dient meegekregen te hebben. Hij wijst dan vooral het Amerikaanse onderwijssysteem met de vinger, dat leerlingen aflevert zonder de gewenste emotionele intelligentie. In Vlaanderen doet het onderwijs het al wat beter, en zitten er heel wat onderdeeltjes van emotionele intelligentie ingebouwd in de zogenaamde vakoverschrijdende eindtermen. Vanuit dit gegeven is het dan ook geen wonder, dat Luc Van den Bossche bereid gevonden is het voorwoord te schrijven van "7 Lessen in Emotionele Intelligentie", het boek waaraan Patrick Merlevede momenteel de laatste hand legt.

Uit de definitie die Goleman aanreikt, kan je afleiden dat Klassieke intelligenite je toelaat om, gegeven een probleem, een goede oplossing te bedenken. Emotionele intelligentie maakt dat je ook in staat bent in het werkelijke leven resultaten te halen. Een emotioneel intelligent iemand beheerst vooreerst zijn eigen emoties. Hij beschikt over een gezonde dosis creativiteit en is in staat plannen te maken met een opmerkelijke slaagkans. Door vragen te stellen leert hij zijn gesprekspartner beter kennen, zodat hij zich kan aanpassen om samen naar een win-win resultaat te streven. Verder heeft hij in conflictsituaties een hele reeks methodes om de gordiaanse knopen te ontwaren, weerom door zich in te leven in denkwereld van de tegenstrever, door een probleem op het juiste denkniveau aan te pakken of door zijn eigen standpunt te herformuleren zodat de andere er zich in herkent.

Neuro-Lingu´stiek houdt zich als onderzoeksdomein reeds 25 jaar bezig met excellentie in kaart te brengen. De basisvraag waar van uitgegaan wordt is "Wat maakt het verschil?". Het is dan ook geen wonder dat een reeks van basismodellen uit de Neuro-Lingu´stiek je de tools bieden die je nodig hebt om aan het bovenstaand profiel te voldoen. Je leert dus automatisch meer meer emotionele intelligentie aan indien je deze basismodellen uit de Neuro-Lingu´stiek in je dagdagelijkse leven toepast. De auteur ondervond dit aan de levende lijve in zijn praktijk van consultant in business process re-engineering en kennismanagement bij een tiental grotere ondernemingen in Vlaanderen.

Via zijn bedrijf, Acknowledge, bewijst Patrick Merlevede elke dag dat deze belofte waar te maken is. Hij gebruikt deze tools om op maat modellen te ontwikkelen voor recrutering, opleiding en coaching van medewerkers, waarbij de huidige excellente werknemers als voorbeeld worden genomen. Daarnaast werkt hij momenteel aan een doctoraat waarin een model wordt ontwikkeld om te voorspellen hoe snel iemand van een Whiplash zal genezen en hoe het slachtoffer emotioneel kan geholpen worden om zijn genezingsproces te versnellen.

Sinds begin dit jaar brengt hij zijn ervaring ook over naar anderen, via de cursus "7 lessen in Emotionele Intelligentie", zowel als open cursus voor particulieren als in bedrijven. Tijdens deze opleidingen, die opgevat zijn volgens de workshop-formule, ligt de nadruk op de praktijk, waaarbij deelnemers zelf bepalen hoeveel ze uit het cursusmateriaal halen, door het zelf actief in te oefenen. Zodra deelnemers een model onder de knie krijgen, beginnen ze al het verchil te merken in hun communicatie. Het stokpaardje van Patrick is zijn model voor vragen te stellen, dat hij vorige zomer ontwikkelde op basis van een discussie met John Grinder, grondleggen van de moderne Neuro-Lingu´stiek. Als je dit model hanteert om je gesprekspartner beter te begrijpen, en je past je reactie aan aan de leefwereld van je gesprekspartner, dan bereik je meer succes in je communicatie! Een ander model helpt je om in contact te blijven met je vermogende stemming. Eenvoudig gezegd komt het er op neer dat je de keuze krijgt om je neer te leggen bij dat ochtendhumeur waarmee je opgestaan bent, of dat je, door je terug in te leven in je recente successen, de stemming kunt oproepen die aan die herrinnering gekoppeld is. Aan u de keuze...

Inmiddels (1999) werd het boek "7 lessen Emotionele Intelligentie" uitgegeven door Garant. Er staan permanent lessenreeksen op stapel. Voor informatie over toepassing binnen uw bedrijf: Neem contact met Acknowledge voor meer informatie (0475/87.08.52).


LINKS

<Terug naar "folder 7 Lessen Emotionele Intelligentie">
<Open cursus: Data, Prijzen en inschrijvingen>

<De Website over EQ: Nog meer informatie en artikels over Emotionele Intelligentie>

<Nederlandse homepage voor Neurolingu´stiek in BelgiŰ>