Oei! Tja! ...

Pagina laatst gewijzigd op donderdag 22 maart 2001 door Patrick Merlevede
Enkele "rampen" voorbehouden aan Nederlandstaligen. De engelstalige EQ Nieuwsbrief bevat er nog veel meer!

Hoe gezond bent u?

"Slaapt u nog zo rustig als voordien? Hebt u niet vaker hoofdpijn, bent u niet nerveuzer, meer futloos? Hebt u niet meer last van allergische symptomen, zoals slijmvliesontstekingen, ademhalingsproblemen of huidallergie? Meer maag- of darmklachten? Meer hartkloppingen? Haaruitval? Allerlei pijnproblemen, krampen in benen, enz.?"

Volgens de lezersbrief van dr. Driscart, Lerne in Het Nieuwsblad van 8 Juli 1998 zal het wel aan uw GSM liggen. Mijn uitgangspunt is dat een dergelijke vraagstelling er op gericht is om u sowieso zieker te maken. Het gaat hier immers om hypnotisch taalgebruik. De lezer dient zich elk van de boven beschreven kwalen en ziekten voor de geest te halen, en bepalen of hij die klachten dan ook heeft. Personen die gemakkelijk te beÔnvloeden zijn zullen zeker "ja" antwoorden op een van de bovenstaande vragen... Zo'n 50% van de bevolking is ziek te bevinden als alle dokters op dergelijke wijzes diagnoses stellen.

Belgenmop: Verkeersborden in Gent...

In het centrum van Gent is gratis parkeren zo goed als onmogelijk. Je kan er dan ook beter met de wagen wegblijven. Als je het toch riskeert en je denkt een gratis plaatsje te vinden, let dan zeer goed op, ook buiten het stadscentrum. Soms staan er zo weining verkeersborden dat je zelfs niet eens door hebt dat je moet betalen. Gezien de rechter dat niet als een excuus zal aanvaarden, riskeert die zogenaamde gratis parkeerplaats je al vlug 1000 frank te kosten!

Lees het volledige artikel

Hoe raak ik mijn klanten kwijt? Vergeet dat ze bestaan!
De Aanvraag van een Mail-order account...

Rond eind April 1998 vroeg ik aan het Belgische filiaal van Citibank een "Mail & Phone OrderAcoount" om via dat kanaal betalingen te kunnen verwerken. De rden waarom ik henin feite contacteerde is omdat ze een van de grootste Amerikaanse banken zijn, en ik denkt dat een interationale bankrekening mij nog van pas zal komen. lMen belooft mij dat een verkoper mij zal contacteren. Ik geef mijn GSM-nummer en wacht af ...

Vier weken later beslis ik dan maar zelf terug te bellen. Mevr. Van Assel stelt vast dat de verkoopsorganisatie mij moet hebben vergeten. Ze belooft er zelf wat achter te zitten. Dezelfde dag belt Dhr. Mettepenningen mij op. We maken een afspraak voor de maandag die volgt. Weer wacht ik af...

Raad eens wie ik die maandag niet hoor noch zie? Juist, Dhr. Mettepennigen is blijkbaar de afspraak vergeten.

Dinsdag bel ik terug naar Citibank. Ze beloven uit te zoeken wat er aan de hand is... De manager van de verkoper belt en zegt dat deze op maandag een ongeval heeft gehad, niets ergstigs, maar daardoor vergat hij mij op te bellen, of misschien had hij mijn nummer zelfs niet eens bij. Ondanks dat ik vroeg een andere verkoper te zien, rest mij niets dan toe te staan dat dezelde verkoper dan maar langs komt. diezelfde dag bel ik naar Banc Card Company, maar hun procedure lijkt al niet flexibler: ze zullen mij papieren toesturen per post (tegen donderdag)

Die donderdag: Nee, de papieren van Banc Card Company zijn er nog niet. Maar Oef, de verkoper is daar uiteindelijk (meer dan de academische 15 minuten te laat, en dus voor onze Belgische cultuur buiten de grenzen van het aanvaardbare). Gelukkig heeft hij nog de reflex om rond het uur dat hij verwacht werd te telefoneren. Bij zijn aankomst vertoont zijn auto een uiterst miniem blutsje in de deur. Een oprecht excuus is te veel gevraagd. Over een Card en Mail order account heeft hij niet veel te vertellen, voor het overige trouwens nog veel minder. Het enige dat hij weet ik dat ik een contract moet invullen voor de account te openen. Over andere mogelijkheden wordt ik dus niet veel wijzer. Waarom dat papier mij niet gewoon kon toegestuurd weet hij in feite ook niet. Ik vul het blad in en op minder dan 15 minuten staat hij terug buiten. Hij beloofde dat de papieren mij de volgende maandag bezorgd zullen worden zodat ik de account in gebuik kan nemen.

Zo'n 14 dagen later moet ik de eerste betaling verwerken. Moet ik nog zeggen wat het probleem is? Juist, de papieren die Dhr. Mettepenningen mij beloofde. De papieren van Banc Card Company zijn er ondertussen wel, maar veel zin om die in te vullen heb ik niet, want je kan er niet uit opmaken of ze je meer toegevoegde waarde zullen bieden.

Ik bel dus maar weer eens naar CitiBank ... Neen, en niet om bij hen een rekening te openen.

Leerervaringen

Wat is het verschil tussen een advertentie en een advertentie? Vraag het aan Vacature!
Reclame plaatsen in Vacature...

Vacature en De personeelsGids zijn de ideale plaats voor advertentie te plaatsen voor opleidingen. Althans, dat willen hun commerciŽle mensen je toch laten geloven. Voor de PersoneelsGids ben ik het daar mee eens. Bij Vacature maakte ik in April 1998 het volgende mee...

"Vacature kost 20% meer dan de PersoneelsGids, maar je hebt dan ook een hogere respons", zegt de verkoper. Uit de zin "Neen, gratis inlassingen als je er 3 betalende zet, dan doen we niet." blijkt dat Vacature in feite nog veel duurder is. Na enig onderhandelen krijg ik dan tenlotte toch deze gratis inlassing en plaats ik mijn bestelling.

De volgende dag krijg ik van de PersoneelsGids de vraag welke rubrieksnaam er boven mijn advertentie moet, van Vacature hoor ik niets meer. Ook niet na het verschijnen van de eerste advertentie: ik krijg zo'n 25 telefonische antwoorden van lezers van de PersoneelsGids, tegenover 3 lezers van Vacature. Voor de website kan ik de respons niet uitsplitsen, maar waarom zou die anders zijn? Een van deze 3 Vacature-lezers is bovendien een reclame-verkoper van Het Laatste Nieuws, die mij aanraadt direct in hun krant te adverteren, want: "De respons ligt veel hoger dan voor Vacature." Een van de ander 2 lezers is iemand die documentatie vraagt voor haar eindwerk.

Ik bel dus naar Vacature om mijn beklag te doen, vooral omdat zij verklaren "Geen reclame te plaatsen op de redactionele pagina's". Hierdoor zouden ze "de lezer een hogere kwaliteit bieden". "De redactie werkt trouwens volledig onafhankelijk", werd mij verzekerd. Raad eens wat er die zaterdag wel op de redactionele pagina's stond? Juist: enkele kleine "eye catchers" voor advertenties die verder in Vacature stonden, en een advertentie van 1/4 pagina voor een congres. De redactionele artikels van die pagina blijken ook al over dat congres te gaan. De uitleg is: "Die kleine dingen, dat zijn geen advertenties, en die 1/4 blz, dat is overeengekomen als sponsoring." Ik betwijfel dat de lezer het verschil weet...

Ik kreeg tenslotte nog een commerciŽle toegift om de slechte respons te compenseren. Verwondert het je dat de factuur voor Vacature een tijdje onbetaald bleef? En ik weet nu wel waar ik mijn geld beter investeer...

Leerervaringen


Elke maand bevat de EQ Newsletter een Blunder-verhaal (engelstalig)

Maakte je iets dergelijks mee? Vertel ons je eigen blunder-verhaal!

Keer terug naar de Homepage van 7 lessen in Emotionele Intelligentie