Emotioneel Intelligent in 7 lessen: LES 6:

Haal het beste uit jezelf.

Sta eens stil bij wat je aan het doen bent.

Patrick E. Merlevede, M.Sc

Een van de vooronderstellingen van Neuro-Linguļstiek is dat eenieder over alle talenten beschikt die hij nodig heeft om zijn doelen te bereiken. Alleen is het net als in de bijbel: sommigen begraven hun talenten, in plaats van ze zo goed mogelijk aan te wenden. Met Coaching kan je jouw verborgen talenten ontdekken.

Na jarenlang als manager te hebben meegedraaid aan de top van een internationale Hotelketen werd Debora Schnitzer een zelfstandig trainer en coach. Zij hanteert nu vaardigheden uit emotionele intelligentie om top-managers te begeleiden.

"Elk topatleet laat zich begeleiden door een professionele trainer. Deze heeft als taak het concentratievermogen en het zelfvertrouwen van de Atleet te verhogen. De coach brengt een trainingstructuur en zorgt voor een verantwoordelijk gedrag vanwege de atleet, zodat deze zich optimaal voorbereidt op de wedstrijden, of hij nu verliest of wint. Op een soortgelijke manier laat het topmanagement zich nu begeleiden om de concurrentiestrijd aan te gaan. Het is de taak van een coach om de atleet aan te zetten om zichzelf te overstijgen. Net zo help je een manager zijn grenzen verleggen."

"Het is eenzaam aan de top. Binnen de eigen organisatie heeft de topmanager geen klankbord die hem kan helpen om zijn managementvaardigheden te verbeteren. Hij kan dat klankbord zoeken bij zijn eigen medewerkers. Dit zou de hiėrarchie kunnen verstoren, of erger nog, tot conflicten leiden."

"Anderzijds help je de manager een evenwicht te houden in zijn leven. Zo kreeg ik de directeur van een groot Frans kuuroord over de vloer. Hij had de opdracht gekregen om binnen het jaar het instituut terug rendabel te krijgen en zijn internationale faam te laten herwinnen. Hij kwam uit de hotel-business maar kende niets van kuuroorden. Ik heb hem gedurende 3 maanden begeleid. We zagen elkaar slechts een drietal keer voor een gesprek van meerdere uren, maar wij kwamen overeen dat hij mij elke week zou bellen voor een telefonische sessie van 30 minuten.. Ik begeleide hem op de vorm. Dat wil zeggen dat ik hem hielp door hem aan te moedigen zijn probleem in kaart te brengen. Dat deed ik op basis van de technieken die de Neuro-Linguļstiek mij bieden."

"Als je een probleem moet oplossen, maak dan voor jezelf aan de ene kant het onderscheid tussen wat je aan symptomen ziet en wat de achterliggende oorzaken zijn. Onderscheid anderzijds je wat je wenst als resultaat en wat de secundaire effecten zijn. Breng ook de negatieve effecten in kaart, en kijk wat de invloed op anderen is. Deze analyse helpt je bepalen hoe je tot een oplossing komt. Ga tenslotte na of de waarden en overtuigingen van de bedrijfscultuur compatibel zijn met de veranderingen die je wilt doorvoeren. De objectieven op deze manier in kaart brengen lijkt simpel. Vaak is het een veel moeilijker proces dan je denkt."

"Eens het probleem in kaart is gebracht, volgt de coach het op. De manager is diegene die het uitvoert. De wekelijkse telefoons dienen als morele steun,. De manager leert stilstaan om zijn tussenresultaten te beoordelen. Door kort op de bal te spelen en bij te sturen, behoud je de focus op het resultaat. Het eindresultaat was dat de manager zijn toch wel ambitieuze eindobjectief met 30% heeft kunnen overschrijden!"

Goede raad voor iedereen

Wat doe je nu als je geen topmanager bent? Maak gebruik van een of meerdere mentors. Een mentor is een ervaren persoon die actief is of was in een hoge positie. Bedrijven beginnen nu zelf zo'n mentorensysteem in hun organisatie in te bouwen. Maar ga zelf op zoek naar enkele personen buiten je bedrijf die je zo kunnen helpen. Of stel jezelf gewoon de vraag wat enkele topmanagers die je bewonderd in jouw plaats zouden doen.

Enkele keren per jaar heb je een gesprek met je mentor. Je kan gewoon advies inwinnen of je laten helpen om je carričre te evalueren.

Een zelfevaluatie is een bijkomend hulpmiddel. De verlofperiode is ideaal om eens stil te staan. Zorg dat je thuiskomt met een antwoord op het volgende soort vragen. Wat heb je het voorbije jaar bereikt? Wat zijn je persoonlijke doelstellingen voor het volgende jaar? Hoe ga je dat aanpakken? Maak tijdens het jaar geregeld een half uur vrij om te kijken hoever je gevorderd bent.

Het bedrijfsleven wordt steeds veeleisender. Zelfmotivatie is een van de kerncompetenties van emotionele intelligentie. Door tijd te maken voor jezelf en door advies in te winnen kan je blijven meedraaien in de tredmolen.

Patrick E. MERLEVEDE, M.Sc

Patrick Merlevede is trainer in emotionele intelligentie en zaakvoerder van Acknowledge.

Deze tekst verscheen, na editing door de eindredactie, in De_PersoneelsGids van 11 Juli1998.

< e-mail je bedenkingen ! >

Links:


Pagina laatst gewijzigd op: zaterdag 24 maart 2001