AC²knowledge
Advanced Communication & Consulting

Waarom Model-leren ?

Bardelare 18 - B-9971 Lembeke - Belgium / +32 (475) 87.08.52 / e-mail Acknowledge

Wat is het verschil dat het verschil maakt?

Een deel van het verschil is te verklaren door ervaring. Een ander deel is op te vangen door opleiding. Maar zelfs na een standaard-opleiding is er nog steeds die kloof van jaren ervaring. En zelfs na jaren ervaring slagen velen er niet om dé specialist te worden.

Modelleren is het in kaart brengen van menselijke excellentie.

Met onze techniek, afkomstig uit de wereld van didactiek, psychologie en kunstmatige intelligentie, worden vaardigheden snel in kaart gebracht. Je kan zeggen dat de kritische kennis toegankelijk wordt. Het gaat hierbij om de specifieke kennis van uw bedrijf, kennis die sowieso niet in algemene cursussen omvat zit.

Eens de kritische kennis terug toegankelijk is, kan deze voor verschillende doeleinden worden gebruikt:

Kortom: model-leren is een essentieel hulpmiddel voor uw kennismanagement. Wij helpen u om uw kennis beter te gebruiken!

Contacteer Acknowledge voor meer informatie.

Enkele internationale voorbeelden.

Een succesvol Amerikaans trader had zich omringd met een aantal beginnende traders die hij opleidde. Uit de fouten die zij maakten, leidde hij af wanneer het interessant werd om op bepaalde beurstrends in te spelen. Hij behaalde zeer goede resultaten, maar was niet tevreden, omdat veel van zijn tijd ging naar iets wat hem in feite niet interesseerde, namelijk het runnen van een groep beginnende traders. Charles Faulkner, een Amerikaans model-leerder, maakte een model van de vaardigheden die het verschil maakten, door enige interviews af te nemen van de trader, en te observeren hoe hij te werk ging. Op basis hiervan, ontwierp hij samen met de trader een verbeterde manier van werken, waardoor deze geen "hulp" meer nodig had van de beginnende traders.

Een groot Amerikaan informatica-bedrijf heeft (in Californië) een top specialist voor het foutvrij maken van software. Omdat er veel kwaliteitsproblemen zijn in de software die zij schrijven voor hun hardware, moest deze top-specialist anderen opleiden om software te testen. De opleiding, die 4 dagen duurde, bleek weinig succesvol. Het bedrijf riep de hulp in van een model-leerder, die - zonder kennis van informatica - op 2 maanden tijd - samen met de top-expert - een nieuwe cursus ontwierp. Het cursusmateriaal bevat ook de manier dat de technieken aan derden konden worden aangeleerd. Deze cursus kan op een halve dag gegeven worden! Volgens de model-leerder had hij het project op één maand kunnen afwerken indien hij de nodige informatica-voorkennis had gehad.

Een Amerikaanse luchtvaart-maatschappij had een hoog verloop onder zijn vliegend personeel. Bovendien scoorde de maatschappij slecht in tevredenheidsenquêtes onder zijn klanten. Roger Bailey, een model-leerder werd te hulp geroepen. Hij vroeg het bedrijf hun beste vliegend personeel te mogen ondervragen, evenals een aantal mensen van wie ze niet tevreden waren. Op basis van het profiel dat hij maakte voor goed vliegend personeel, werden selectie-instrumenten en een opleidingspakket uitgewerkt. Resultaat: een jaar later was het verloop gedaald en was de tevredenheid onder het cliënteel toegenomen.

De NASA stelde vast dat zijn piloten , ten gevolge van vermoeidheid tijdens de vlucht soms stuurfouten maakten, waartegen de co-piloot niet optrad. Na een analyse stelde John Grinder voor het evaluatie-systeem van de co-piloten aan te passen. Het bleek namelijk dat de co-piloot de fouten niet durfde te signalen! De piloot krijgt nu voor de vlucht een gesloten omslag met daarin enkele verplicht te maken kleine fouten. De co-piloot heeft als opdracht deze fouten te detecteren en zijn evaluatie wordt erop gebaseerd. Resultaat: ook de andere fouten worden nu gesignaleerd, zonder dat de piloot gezichtsverlies leidt.

Bij Fiat werd een nieuw opleidingsprogramma voor leiderschap opgebouwd gebaseerd op de interne voorbeelden van goede managers. Robert Dilts werkte dit programma uit in samenwerking met enkele Italiaanse Model-leerders. Het resultaat opleidingsprogramma werd aangeleerd aan de interne trainers van Fiat. Bij IBM werd een soortgelijke opdracht gedaan. Het resultaat van deze en enkele aanverwante model-leer projecten staat nu beschreven in het boek "NLP and Leadership".

In Frankrijk schakelen enkele verzekeringsmaatschappijen Patrice Favreuille in voor het vaststellen van de vergoeding van slachtoffers van zware verkeersongevallen. Patrice is een sportdokter die zich heeft bijgeschoold als model-leerder en nu deze kennis gebruikt om inzicht te verwerven in de psychologische kant van het revalidatieproces van individuele patiënten.

In de Verenigde Staten wordt er momenteel meer en meer een beroep gedaan op model-leerders. Zo werden enkele teams begeleid in de vorige Olympische Spelen, zo nam de verdediging van ‘O Simpson in de eerste rechtzaak Rex Sikes (een model-leerder) onder de arm om te bepalen welke taal de jury het meest gunstig zou stemmen.

Hoe herkent u een model-leerder?

Behalve een universitair diploma, hebben de genoemde personen in de voorbeelden allen een certificaat als Master Practitioner in NLP (behaald na zo’n 50 dagen opleiding), alsook enkele jaren ervaring in het domein. Allen zijn internationaal erkende NLP trainers. Verder hebben ze een grondige kennis van de domeinen die aan de grondslag liggen van NLP: Linguïstiek, Systeemdenken en Cognitieve Psychologie.

Meer informatie
Sinds 2001 ontwikkelt jobEQ.com software die de principes die op deze pagina worden uitgelegd helpt ondersteunen.
< Link naar jobEQ >

<Een engelstalig wetenschappelijk paper over model-leren>

< Link naar de Nederlandtalige overzichtspagina van Acknowledge >


CopyRight © 1997-2004 - Acknowledge CVBA