Technologie voor
emotionele intelligentie
standaardcursus cursus volgens thema of op maat

Rond dit thema bouwde Acknowledge voor u een reeks producten uit. De hoofdtrainer is Patrick Merlevede. Bepaalde cursussen voor specifieke vakdomeinen worden ook gegeven door andere trainers met soortgelijke competenties en met ervaring in het domein.

Basiscursus: "7 lessen in emotionele intelligentie."

in deze formule bieden we u dezelfde cursusinhoud als in onze open cursus, maar aangepast aan de context van uw bedrijf.

Programma:
In deze workshop leren we u een aantal gewoontes van succesvolle mensen, georganiseerd rond 7 thema’s:

Doelgroep / Voorkennis

Geen enkele voorkennis vereist. De gewoontes van succesvolle mensen die we u aanleren zijn bruikbaar voor iedereen die tijdens het uitoefenen van zijn job veel samenwerkt met anderen, of u nu klachten moet afhandelen of u verkoper, trainer, manager, informaticus bent.

Inhoud

Per thema brengen wij een van de onderstaande modellen in kaart, waarbij u een demonstratie krijgt. Het gaat om een ervarings-gerichte cursus: we besteden de helft van de tijd aan oefeningen zodat u zich de vaardigheden eigen kunt maken.
(De thema's staan hieronder in dezelfde volgorde als in het programma)

Praktisch

Deze cursus wordt gegeven binnen bedrijven of als open cursus.
<hyperlink naar open cursussen>

Het aantal deelnemers ligt best tussen 10 en 20 personen.

Referenties 1998: In zijn basisvorm werd deze cursus aangeboden binnen Belgacom, Glaxo-Wellcome en Siemens-Atea. Een ingekorte versie wordt gegeven bij Kluwer Opleidingen.

BEDRIJFSCURSUS ? BEL VOOR PRIJZEN !

0475/87.08.52

Enkel het oefenboek?

De cursusvorm van het boek, "7 lessen in emotionele intelligentie" (dat bij deze lessenreeks hoort) is momenteel afzonderlijk verkrijgbaar. U kan het bekomen door 640 Bfr (520Bfr + 120 Bfr portkosten) over te schrijven op rekening 390-0602591-82 van Acknowledge, met de vermelding "Cursus 7x EQ ". (vermeld ook het BTW nummer indien u een factuur wenst)


Toepassingen van Emotionele Intelligentie

In deze cursussen passen we de technieken van de "7 lessen in emotionele intelligentie" aan voor een specifieke doelgroep. We geven u hieronder als voorbeeld een korte schets van enkele mogelijkheden, en bespreken uw specifieke behoeften graag met u. We stimuleren de kennisoverdracht tussen deelnemers. Voor elke opleiding voorzien we in een gratis intake-gesprek, evenals in een follow-up gesprek.

Emotionele Intelligentie voor verkopers

We gaan er bij deze cursus van uit dat de deelnemende verkopers reeds een ervaring opbouwden in de verkoop en ge´nteresseerd zijn om de effectiviteit van hun verkoopsgesprekken nog te vergroten. We zoeken samen met de deelnemers uit wat de moeilijkste fases zijn tijdens het verkoopsgesprek en leggen hen uit hoe de technieken van emotionele intelligentie hen daarbij kunnen helpen. (een voorbeeld: Negociation Skills)

Open cursus - in samenwerking met PACO:
Patrick Collin vroeg samen met hem een 1-daagse workshop te organiseren rond skills voor ervaren verkopers, en ook 1-daagse een workshop voor aankopers...
Aanbod voor 30 September en 14 oktober 1999:
Seminaries "NEGOTIATIE VOOR AANKOPERS EN VERKOPERS"

HRM tools uit de Emotionele Intelligentie

In het werkjaar 1998-1999 hebben Patrick Merlevede & Rudy Vandamme allerlei opdrachten vervuld i.v.m. recruitering, coaching en leiderschap. Op basis van deze ervaringen werkten zij een integrale visie uit rond HRM die binnenkort in hun tweede boek naar voor zal worden gebracht. Deze visie komt ook naar voor tijdens de NLP Business Practitioner: in deze intensieve opleiding leert u hoe u Emotionele Intelligentie aanwendt in uw bedrijf!

Standaard-aanbod:
Onder dit onderwerp organiseert Acknowledge zowel spreekbeurten van 1 uur als workshops van 1 dag. Ter informatie kan u de folder bekijken voor een open workshop uit het verleden.
Internet Aanbod Januari 1999:
Workshop "EQ als bedrijfstrend - Implicaties & Tools voor HRM"

Op maat:
we bekijken samen met u hoe we met EQ-tools uw HRM werking kunnen verbeteren, gebaseerd op uw behoeften en eventueel aangevuld met consulting. Voorbeeld? Voor een klant reduceerden we de tijd voor een aanwervingsinterview met mÚÚr dan 50%, gecombineerd een merkelijke toename van de aanwervingskwaliteit!

Emotionele Intelligentie voor trainers

We bespreken met de deelnemers hoe een aantal van de technieken van emotionele intelligentie hun trainer-vaardigheden verbeteren. We besteden hierbij aandacht aan de Neuro-Lingu´stische trainingsmethodiek, alsook aan de specifieke Neuro-Lingu´stische modellen: het gebruik van verteltechnieken, het aanpassen van de taal aan de gebruiker, het opbouwen van oefeningen, enz… (een voorbeeld: Workshop "EQ voor trainers")

Workshop Emotioneel Intelligent Time Management

Gebaseerd op de tools die Neuro-Lingu´stiek ons biedt werken wij voor u een tweedaags programma uit om uw doelstellingen vast te leggen, betere plannen uit te werken om uw doelstellingen te realiseren en strategieŰn en hulpmiddelen om uw plannen succesvol aan te pakken.

Emotionele Intelligentie en vergaderingen

In deze cursus leggen we uit hoe verschillende technieken van emotionele intelligentie kunnen bijdragen tot de effectiviteit van vergaderingen. We leren hier o.a. uit hoe tijdens een vergadering creativiteit in goede banen kan geleid worden, hoe planning baat heeft van technieken van emotionele intelligentie, hoe gezamenlijk aan een visie/missie kan gewerkt worden, enz.

Emotionele Intelligentie voor schriftelijke communicatie

Schriftelijke communicatie stelt zo zijn eigen uitdagingen. In deze training leggen we u uit hoe u enkele hulpmiddelen uit de Neuro-Lingu´stiek aanwendt om de effectiviteit van uw communicatie te verhogen.
(
discussiepaper: Schriftelijke communicatie)

Workshop Emotionele Rijkdom

In deze workshop gaan we verder in op het principe van herkennen en gebruiken van je emoties. Vele deelnemers van de basiscursus vinden immers dat er meer tijd zou moeten zijn om dit onderwerp verder uit te werken. We helpen je krachtige emotionele hulpbronnen ontginnen om bijvoorbeeld sneller te leren, beter te concentreren, meer zelfvertrouwen te hebben, enz.

Andere onderwerpen

De toepassingen van Neuro-Lingu´stiek zijn vrijwel onbeperkt. Wij bieden met onze modellen toegevoegde waarde voor elk trainingsonderwerp, en vormen zo ook een aanvulling om de vaardigheden van de deelnemers nog te verhogen nadat ze reeds een basiscursus volgden. Enkele andere onderwerpen binnen ons aanbod zijn: "Technieken voor emotioneel intelligente coaching", "Team-building met Neuro-Lingu´stiek", "Emotioneel Intelligent Leiderschap", Competentie-Management" "Interviewtechnieken om potentiŰle excellentie te detecteren", enz …
(
reclame: aanbod individuele coaching)

Praktisch

Deze cursussen kunnen in 2 vormen gegeven worden:

 


Voor meer inlichtingen:

Acknowledge cvba, Bardelare 18, 9971 Lembeke, BelgiŰ

Tel: +32 (475) 87.08.52 / Fax: +32 (9) 378.48.88
/font>e-mail acknowledge
http://www.acknowledge.net


<terug naar product-pagina> / <terug naar homepage>

<folder open cursussen>


(c) Acknowledge CVBA - Last Modification: