Coaching
voor meer resultaten, meer geluk
of een betere gezondheid

Meer resultaten

Coaching kan actie-gericht zijn:
Samen met u zoeken wij uit wat het patroon achter uw probleem is, en op basis daarvan bepalen we welke acties u kunt nemen om tot een oplossing te komen.
Deze vorm van coaching is ideaal binnen een bedrijfscontext en werd door Patrick Merlevede ontwikkeld voor onze organisatie,
APPLIED NEUROLINGUISTICS. We passen dit toe bij meerdere grote bedrijven.

Voorbeeld:
  • u bent manager en u vindt dat u te weinig respect krijgt van u medewerkers.
  • u bent verkoper, en u slaagt er niet in om uw cijfers op het door u gewenste peil te brengen of te houden.

Meer Geluk

Coaching kan persoons-gericht zijn.
We gaan op zoek naar uw kern-kwadrant. Wat zijn uw sterke punten en wat zijn uw zwakken punten? Hoe "compenseren" deze elkaar? 

Voorbeeld:
  • u bent uitgekeken op uw job en u wenst een andere wending aan uw loopbaan te geven.
  • u komt in uw leven (werk, relaties, ...) steeds dezelfde problemen tegen en wenst daar iets aan te doen.

Meer Gezondheid

Hierbij bedoelen we zowel fysische gezondheid, als mentale of geestelijke gezondheid. De klemtoon verschuift hierbij vaak van coaching naar een meer therapeutische aanpak, waarbij we specifieke NLP technieken, of technieken uit systeemtherapie of cognitieve therapie gaan gebruiken, aangepast aan het probleem.

Voorbeeld:
  • u bent Whiplash-patiënt en u wordt maar niet beter
  • u hebt een fobie, bv. voor spinnen, voor hoogte, pleinvrees, ...
  • u maakte tijdens uw jeugd een traumatische ervaring mee die u nog steeds met u mee draagt.
EQ Coaching
Measure your EQ skills
Work on the weak points
Advertentie:


NLP COACHING

NLP is een unieke, doelgerichte vorm
van begeleiding met snel resultaat.

In een eerste sessie bespreken wij samen waaraan u wilt werken.
Op basis hiervan wordt een plan opgesteld voor uw individuele begeleiding. Het uitgangspunt van de coaching is dat binnen enkele sessies het gewenste resultaat bereikt is. Dat doel bereiken we samen door NLP technieken te gebruiken.

NLP coaching is geschikt voor alle menselijke aspecten,
gaande van creativiteits-stimulatie, management-uitdagingen, leerproblemen en stress-verschijnselen tot relatieproblemen en fobie-oplosssing (hoogtevrees, faalangst, …)

U wordt begeleid door
Patrick E. Merlevede, M.Sc.,
een internationaal erkend Trainer in de NLP, opgeleid aan de K.U.Leuven en aan de NLP University in Californië.

Bel voor een afspraak op
0475 / 87.08.52
_
Bardelare 18 - 9971 Lembeke - Belgium


links:

Coaching: Artikel: "Haal het beste uit jezelf. Sta eens stil bij wat je aan het doen bent."
Version francophonne de l'article "Coaching - Tirez le meilleur parti de vous-même"
NLP Models for therapy (opgepast "technische" beschrijving & in het engels)

Action Oriented Coaching™

Hoe verloopt de begeleiding?

Tijdens de eerste sessie maken we je bewust van het patroon dat aan de grond ligt van jouw probleem. Misschien kan je daarmee verder, op eigen kracht. Anders helpen wij je in enkele bijkomende sessies bij het nemen van specifieke acties om je doel te bereiken. We rekenen erop dat we je in ieder geval binnen de 4 sessies duidelijk vooruit helpen.

Een sessie duurt typisch een uur en een kwart tot anderhalf uur.

Wat kost een dergelijke begeleiding?

Kostprijs per sessie in Lembeke :
Indien wij tot bij u komen, worden bijkomend verplaatingskosten aangerekend.

voor particulieren: 100 EURO per uur. Voor de kennismakingsssessie rekenen wij u slechts één uur aan. (m.a.w. wij hanteren een speciale prijs voor personen met persoonlijke problemen of voor wie het bedrijf geen coaching wilt betalen.)
-> meer informatie of een afspraak? e_mail of bel 0475/87.08.53
voor bedrijven: gewone consulting tarieven gehanteerd door Acknowledge CVBA
- bespreek met uw contact-persoon of e-mail ons

Noot: Indien de verplaatsing een belemmering vormt, bijvoorbeeld voor begeleiding buiten de provincie Oost en West Vlaanderen, verwijs ik je graag door naar enkele collega's (in Antwerpen of in de buurt van Leuven). Voor bedrijven kunnen wij ter plaatse komen, mis vergoeding van de verplaatsingskosten.


Pagina ontwikkelt door Patrick Merlevede voor APPLIED NEUROLINGUISTICS. Laatste update: 28 aug 2001