7 lessen in
emotionele intelligentie
cursus ontwikkeld door Patrick E.C. Merlevede, M.Sc.

Leer de gewoontes van succesvolle mensen

<Waarom deze cursus?> <Verdere inhoudelijke informatie> <De mening van anderen> <Data & Inschrijvingen>

Gedurende deze cursus leert u het materiaal van het gelijknamige boek hanteren !

Het is onze ambitie u te helpen uw emotionele intelligentie op een praktijkgerichte wijze te verhogen. We zeggen niet dat dit steeds even gemakkelijk is, maar als u echt met het materiaal van de cursus aan de slag gaat, zal u een maand na de cursus gemiddeld 10 ŗ 15% verbetering zien op een EQ test. Dit is enkel geldig voor een gemotiveerde en enthousiaste deelnemer: zelfs de beste trainer kan uw EQ niet helpen verhogen als de deelnemer niet voldoende actief meewerkt.

De verschillende lessenreeksen die op dit materiaal gebaseerd zijn leren u modellen gebaseerd op 25 jaar onderzoek naar de gewoontes van succesvolle mensen. Dit onderzoek werd samengebracht in het boek (de eerste versie zag het licht in 1997). In de loop der jaren werd het materiaal tot meerdere cursusmodules verwerkt. Het resultaat is een practische training, voor wie communicatie belangrijk is. Vorige deelnemers passen het lessenmateriaal nu elke dag toe, als manager, coach, verkoper, trainer, informaticus, …

Acknowledge staat borg voor de kwaliteit van de cursus. Wij kunnen u dan ook enkele referenties voorleggen van mensen die deze cursus reeds volgden met goed resultaat. Zo schrijft Luc Van den Bossche, Vlaamse Minister voor Onderwijs, in het voorwoord van ons boek: "Men vertrekt van de aanleerbaarheid op elk niveau en tijdstip. Met de technieken zoals die hier aangeleerd worden kan op elke leeftijd begonnen worden."

"Deze modellen bieden je een handleiding voor de werking van het menselijk denken en handelen."
Dr. Richard Bandler

Programma:
In onze workshops leren we u een aantal gewoontes van succesvolle mensen,
georganiseerd rond 7 onderwerpen:

Stel de goede vragen
Verbeter uw creativiteitsstrategie
Vergroot de slaagkans van uw plannen
Onderken niveaus in een gesprek en speel erop in
Krijg meer controle over uw emoties en laat ze u helpen
Pas uw taal aan en sluit aan bij de voorkeur van uw gesprekspartner
Los conflicten op en kom tot een harmonieuze verstandhouding met anderen

Hebt u vragen over het verband tussen deze cursusinhoud en Emotionele Intelligentie?
Dan verwijzen we u graag naar
de definitie van Emotionele Intelligentie.

Emotionele intelligentie aanleren blijft niet beperkt tot passief luisteren wat wij u te vertellen hebben. U leert het vooral door er zelf mee aan de slag te gaan. We bieden u dan ook een ervarings-gerichte cursus: we besteden de helft van de tijd aan oefeningen zodat u zich de vaardigheden eigen kunt maken. We geven u het boek, zodat u na de cursus alles kan herlezen en nog meer te weten kan komen. Voor elk van de 7 onderwerpen brengen wij een van de onderstaande modellen in kaart, waarbij u een demonstratie krijgt.

Het is de ambitie van de lessenreeks om de deelnemers op de weg te zetten met het materiaal, zodat de deelnemer die er verder op oefent zijn bijkomende "emotionele intelligentie" ook echt zelfstandig zal kunnen gebruken binnen zijn praktijk.

Speciaal voor het internet: bij de onderstaande beschrijving van de 3 thema's waarrond we werken, bieden we u enkele artikels en enkele extracten van het boek!

Deel 1: Emotie VS Informatie

De uitspraken "Bezint eer ge begint", en "Goed begonnen is half gewonnen" krijgen in deze les een levensechte invulling, aan de hand van 3 thema’s:

Deel 2: De kracht van je emoties

De kennis van je emoties en het reguleren ervan zijn 2 essentiŽle elementen van emotionele intelligentie. We besteden er een dag aan en leren u enkele toepassingen :

Deel 3: Werk aan een goede verstandhouding

Net als computers zijn mensen niet altijd "compatibel". We kijken elk op onze manier naar de wereld, denken er het onze over, voelen dingen anders aan, enz. Het kan ook anders.

Doelgroep / Voorkennis

De gewoontes van succesvolle mensen die we u aanleren zijn bruikbaar voor iedereen die tijdens het uitoefenen van zijn job veel samenwerkt met anderen, of u nu klachten moet afhandelen of u verkoper, trainer, manager, informaticus, ... bent. Deelnemers zijn steeds verbaasd van het effect dat zij op basis van deze cursusreeks bereiken. Geen enkele voorkennis vereist.

Nog meer informatie?

<Persbericht over de cursusreeks en het boek>
<
Meer informatie over Patrick E.C. Merlevede, MSc.>
<
Nog meer informatie en artikels over Emotionele Intelligentie>
<
cursussen binnen bedrijven>
<
korte inleidende cursus voor aankopers en verkopers>
<
vervolgopleiding -> "Implementeer EQ binnen uw bedrijf!">

Praktisch

Schrijf u snel in: per cursusreeks laten wij maximaal 12 deelnemers toe.
Click hier voor data, inschrijfstrookje en prijzen.

Nog vragen? – bel ons voor bijkomende inlichtingen of voor referenties : +32 (475) 87.08.52

De mening van de Minister (1999):

"Ik meen dat het Oefenboek met zijn Neuro-LinguÔstische basis ertoe kan bijdragen positieve oplossingen aan te reiken voor datgene wat bij Goleman wat vaag en zelfs pessimistisch blijft."

1998, Luc Van den Bossche,
Minister vice-president van de Vlaamse regering,
Vlaamse Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken.

Lees het volledige voorwoord bij het boek "7 lessen in Emotionele Intelligentie"

Enkele citaten i.v.m. het cursusmateriaal:

"Het is interessante materie die op een boeiende manier wordt gebracht, theorie en oefeningen wisselen elkaar af. Het is duidelijk dat de lesgever de materie goed beheerst."
feedback cursisten Siemens-Atea

"Met de techniek van vragen stellen kan ik mijn medewerkers beter begrijpen."
Serge Deprez - Manager Proton (Banksys)

"De creativiteitstechniek is uiterst krachtig. Deze eerste toepassing heeft mij reeds een prachtig idee opgeleverd. Ik begin direct aan de realisatie ervan."
Eric Van de Castele - Sales Manager

"Eigenlijk geeft Patrick de deelnemers veel te veel voor het beperkte cursusgeld. Het boek bevat bovendien nog een schat aan bijkomende informatie."
Alex Nijs - Trainer Consultant (Procom)

"Het boek is zeer gedetailleerd in zijn theoretische opbouw."
Bob Gemmeys

"Deze cursus was op hoog niveau en geeft mij zin om er nog meer over te leren."
Peter Callens - Zelfstandig Trainer

Link naar DATA & INSCHRIJVINGEN / Link naar het OEFENBOEK / Begin van de pagina


Voor meer inlichtingen: Data & Inschrijvingen

Acknowledge cvba,Bardelare 18, 9971 Lembeke, BelgiŽ

Tel: +32 (475) 87.08.52 / Fax: +32 (9) 378.48.88
e-mail acknowledge

http://www.acknowledge.net