NLP - Definitie en Ontstaan

Patrick E. Merlevede, ęAcknowledge 1997

NLP is "de Studie van de structuur van subjectieve ervaring" (en wat er van kan worden afgeleid)

Met behulp van de NLP modellen is een zeer nauwkeurige analyse van de subjectieve ervaring mogelijk. De belangrijkste basisbouwstenen die worden gehanteerd bij deze studie zijn:
░ leren het onderscheid zien waar anderen het niet altijd zien
░ beter begrijpen hoe ons denken in elkaar zit

NLP staat voor Neuro-Lingu´stische Programmatie

De term "Neuro-Linguistiek" werd in 1933 gelanceerd door Korzybski:

N = Neuro - de hersenen, het menselijk denken, zijn het instrument waarop NLP "werkt". Je neurologie, je zintuigen bepalen hoe je observatie vertaalt in ervaringen of denkprocessen. In NLP wordt er veel belang gehecht an het vergroten van je bewustzijn van hoe je neurologisch systeem werkt en hoe je er beter gebruik van kunt maken.

L = Lingu´stisch - het element van taal, en hoe de mens taal gebruikt om betekenis te geven aan zijn ervaring.

Het woord "Programmatie" werd door Bandler & Grinder toegevoegd:

P = Programmatie - het resultaat van NLP-model-lering is een reeks stappenplannen die precies te volgen zijn om specifieke problemen aan te pakken en om gewenste doelen te bereiken, net zoals een computerprogramma een bepaald resultaat bekomt. De "computer" van een NLP-programma is de mens.

Nu leggen we de klemtoon eerder op het "model-leren", vandaar dat je in mijn teksten vaak de term "Neuro-Linguistische Modellering" zult terugvinden.

Vrij naar Richard Bandler:

"NLP is een houding, die gekarakteriseerd wordt door en grote nieuwsgierigheid en een wil om te leren hoe verschillen in communicatie iemand be´nvloeden. NLP is een methodologie die gebaseerd is op de basis-onderstelling dat we een structuur kunnen vinden in elk gedrag, en dat we deze structuur kunnen model-leren, aanleren en wijzigen. NLP is geŰvolueerd tot een technologie waarmee de gebruiker informatie en waarnemingen kan organiseren om er resultaten mee te bereiken die vroeger onbereikbaar leken."

Doel & geschiedenis

Het doel van NLP is excellentie te modelleren. Hiervoor werden oorspronkelijk de 2 basismodellen van taalpatronen en oogbewegingen gecombineerd met het uit het systeemdenken afkomstige TOTE-model, dat in 1957 werd beschreven door Miller, Galanter en Pribham. Bij het analyseren van andere vaardigheden uit de meest uiteenlopende domeinen, bleken de basismodellen niet te volstaan en werden nog een reeks andere modellen aan NLP toegevoegd. Todd Epstein werd samen met Richard de grondlegger van de sub-modaliteiten, Leslie Cameron "ontdekte" de meta-programma's, Judith en John werken het model van de perceptuele posities uit, Robert Dilts introduceerde wat later het model van de neuro-logische niveaus.

NLP is ontstaan gedurende de eerste helft van de jaren '70 aan de Universiteit van CaliforniŰ te Santa Cruz. De campus in Santa Cruz is opgevat als een multidisciplinair opleidingscentrum, waar wetenschappers uit verschillende domeinen samenwerken. Zo komt het dat de doctoraal-student psychologie, Richard Bandler, die daarvoor al Wiskunde en Informatica had gestudeerd, in aanraking komt met de docent Lingu´stiek, John Grinder, die gestudeerd had bij Noam Chomsky, een van de bekende lingu´sten uit die periode. Richard en John besloten de taalmodellen die Grinder kende uit de lingu´stiek te gebruiken als basismodel om een aantal succesvolle therapeuten te modelleren. Deze therapeuten waren Fritz Perls, Virginia Satir. Bateson, een antropoloog, filosoof en een van de grondleggers van het systeemdenken, was degene die ervoor verantwoordelijk was dat ze bij een derde persoon, de hypno-therapeut Milton Erickson terechtkwamen.

Gedurende de beginperiode werden 2 NLP basismodellen uitgewerkt: dat van het meta-model van de taal en dat van de representatiekanalen. Rond Richard en John ontstond snel een groepje mensen, waaronder Judith Delozier, Leslie Cameron, David Gordon, Robert Dilts, Todd Epstein, Steven en Connirea Andreas. Tot in 1982 werkt de groep samen als een team, en tegen het einde van die periode verschenen 3 boeken die hun resultaten beschreven, waaronder het boek "NLP, volume I". Zoals dat vaak gaat als mensen in team samenwerken, trouwde Judith met John en Leslie met Richard, huwelijken die later uit elkaar vielen. Momenteel wonen Judith, Robert en John nog steeds in de omgeving van Santa Cruz. Judith en Robert zijn de enigen die nog hecht samenwerken, en samen in de zomer de NLP University laten doorgaan in Santa Cruz, met behulp van het organisatietalent van Theresa Epstein, de weduwe van Todd.

 


Dit document werd uitgewerkt door Patrick E. Merlevede. Je kan de auteur bereiken via het e-mail formulier

Keer terug naar de Nederlandse Inhoudstafel van "NLP in BelgiŰ"


Pinehurst NV, Tieltsesteenweg 22, B-9900 EEKLO, BelgiŰ