Emotionele Intelligentie in informaticaprojecten

Bepaal wat je wil, en hou je er aan!

Patrick E. Merlevede, M.Sc

De meeste Vlaamse KMO’s verkiezen zelf hun problemen op te lossen, zonder dat er daar veel consultants aan te pas komen. Als men de kosten-baten analyse maakt van vele consulting opdrachten lijkt dit terecht. Vele consulting huizen rekruteren immers in eerste plaatsen die pas-afgestudeerden met een hoog IQ: de goede studieresultaten blijken daarbij belangrijker dan de emotionele intelligentie van de kandidaat. Deze consultants zijn dan goed geplaatst om de perfecte probleemanalyse te maken, maar hun oplossing werkt niet altijd even goed in de praktijk. De re-engineering bij transportbedrijf DD Trans bewijst dat het ook anders kan.

"Het gezegde "Wat we zelf doen, doen we beter." heeft een groot waarheidsgehalte", aldus Evelynn Van Mossevelde, EDP Manager en rechterhand van zaakvoerder Christine De Dijcker. DD Trans is vermoedelijk het snelst groeide transportbedrijf in Zeebrugge, dat na nauwelijks 10 jaar een vloot van zo’n 140 vrachtwagens bezit, allemaal gefinancierd uit eigen vermogen. "Wij hebben enkel consulting ingeschakeld voor het uitwerken van onze nieuwe structuur en het opstarten van de behoefteanalyse van ons informatica-project "DD 2000". Het was onze ambitie om zonder significante personeelstoename in onze administratie een veel betere opvolging te kunnen doen, en toch ruimte te hebben om op termijn ons vrachtwagenpark nog verder uit te breiden. Twee jaar na het opstarten van het project werpt onze aanpak duidelijk zijn vruchten af. Met ons huidige systeem lopen we duidelijk voorop in de sector."

"Ons probleem was vooral om een duidelijke visie uit te werken waar we met zijn allen zouden achter staan. We hebben in 1996 onder leiding van een consultant van Warmoes & Van Damme NV gedurende een tiental dagen samengewerkt om alle bedrijfsprocessen uit elkaar te rafelen, alle problemen en mogelijkheden tot verbetering op te schrijven. We zaten steeds met ons vijven rond tafel. Naast de consultant, Christine en ik waren dat Jef, het hoofd van de Planning, en Marc, de verantwoordelijke voor het personeel. De consultant hanteerde technieken uit het onderzoek naar emotionele intelligentie om ons aan te leren hoe we creativiteit en kritisch denken los van elkaar moesten hanteren, zodat we allen tegelijk creatief waren, of kritisch, zoals nodig was per fase van ons denkproces. We waren ook elk verantwoordelijk om de resultaten voor onze eigen resultaatsgebieden neer te schrijven. Na een drietal maanden lag zo onze nieuwe bedrijfsstructuur en de processchema’s van onze volledige bedrijf op tafel. Daarnaast wisten we nu precies waar informatica ons op kosteffectieve wijze kon helpen onze werking te ondersteunen. We stonden met zijn allen achter onze toekomstige aanpak. Ik heb dit alles dan samen met de consultant uitgewerkt tot een lastenboek, dat we gebruikt hebben voor selectie van een informaticahuis."

"We zijn zeer streng geweest bij de selectie van onze informatica-partner, en dat is mede gelukt dank zij de onafhankelijkheid van de consultant. Hierbij viel op hoe slecht de meeste verkopers luisteren naar wat de klant werkelijk wil. Ze vormen zich meestal een snel beeld en vullen dit dan zelf in op basis van hun eigen kennis van de sector. Hun inlevingsvermogen is meestal niet groot genoeg. Ook leeft er onder de softwarehuizen slechts zelden de filosofie van het kwaliteitsdenken. Computer Support, die momenteel de implementatie van ons computersysteem afwerkt, noemde het lastenboek het meest volledige dat ze ooit onder ogen kreeg. Uit de studie die zij deden om ons een vaste prijs te kunnen bieden zijn dan ook geen verrassingen naar boven gekomen. Ook nu nog biedt het lastenboek, in geval van discussie, nog steeds de nodige houwvast om op terug te vallen. Op die manier heeft ons lastenboek ons bespaard voor de typische meerkosten waarmee de meeste informaticaprojecten gepaard gaan."

Sommige consultants willen het nog steeds beter weten dan hun klant. Ze voelen zich daarin gesterkt door hun hoge IQ. Vaak zonder het zelf te beseffen roepen ze veel weerstand op bij de klant. Consultants met een hoog EQ daarentegen weten zichzelf te relativeren. Ze cijferen zichzelf weg en zorgen dat de klant volledig eigenaar is van het resultaat. De klant biedt de inhoud, de consultant een ondersteunende structuur. Zo werkt consulting als katalysator die helpt de verandering tot stand te brengen. De snelheid van het project wordt aangepast in functie het reële absorptievermogen van de klant, eerder dan te proberen nog meer van de medewerkers van het consultinghuis binnen te brengen "om de deadline te halen". Het resultaat is dat de organisatie van de klant de oplossing als de hare beschouwt en dat ze zal gerealiseerd worden. Deze aanpak leren consultants niet aan de universiteit. Je werft dus beter iemand aan met iets minder goede studieresultaten die sterk actief was in een of andere studentenorganisatie, of je schoolt ze zelf bij op het vlak van emotionele intelligentie...

 

Patrick E. Merlevede

Patrick Merlevede is trainer in emotionele intelligentie en zaakvoerder van Acknowledge.
Deze tekst verscheen, na editing door de eindredactie, in
De_PersoneelsGids van 13 Juni 1998

< e-mail je bedenkingen ! >

Links:


Pagina laatst gewijzigd op: donderdag 22 maart 2001