7 Lessen in Emotionele Intelligentie
Patrick E.Merlevede, M.Sc. i.s.m. Rudy Vandamme
Sinds het boek van Daniel Goleman is Emotionele Intelligentie een onderwerp geworden dat velen aanspreekt. Het blijkt immers dat om te slagen in het leven er meer nodig is dan de klassieke intelligentie, zoals gemeten door de IQ-test. Jammer genoeg vind je in de literatuur weinig echte oplossingen om je eigen emotionele intelligentie bewust uit te werken. De ervaring die de auteurs sinds meerdere jaren hebben opgebouwd door het geven van opleidingen, heeft hen geleerd mensen op weg te helpen om hun emotionele intelligentie aan te scherpen, zowel in het privÚ-leven als in professionele context.
MEER INFO:
Het boek in thema's
Inhoudstafel
Voorpagina Cursusversie "7 Lessen in Emotionele Intelligentie" leert je een reeks modellen aan uit de Neuro-Lingu´stiek waarmee ook jij de gewoontes van succesvolle mensen kunt beheersen. Deze modellen hebben in de voorbije 25 jaar reeds miljoenen mensen geholpen een beter evenwicht te bereiken in hun leven en zo meer plezier te beleven. Je vindt in dit boek antwoorden over hoe je jouw leven beter in eigen hand kunt nemen, hoe jouw emoties je hierbij kunnen helpen en hoe je met meer mensenkennis succesvoller door het leven kunt gaan.

Het boek bevat ook een reeks oefeningen en een werkplan om je op 14 dagen nog verder te bekwamen in Emotionele Intelligentie. Tenslotte biedt dit boek je uitgebreide referenties naar aanverwante literatuur, zowel in de boekhandel als op het internet.

BOEKVERSIE ->
Uitgeverij GARANT (Apeldoorn / Leuven) - 240 blz (formaat 24x17cm)
ISBN: 90-5350-799-X: Door opgave van het ISBN nummer kan u het boek bestellen via uw boekhandel!
catalogusprijs: 23,99 EURO
 
Via het internet
kan u het boek bv. bestellen bij
Proxis.com
Het boek bestellen kan bv. bij Proxis.
CURSUSVERSIE: De cursusversie bevat 30% meer materiaal dan het boek en bedraagt in totaal zo'n 240 bladzijden (A4). Deze versie bevat maar liefst 131 oefeningen en heel wat extra voorbeelden, spreuken en afbeeldingen. We gebruiken deze cursustekst voor afstandsonderwijs.

EXTRA AANBOD !
Wil je meer dan enkel het boek? Dat kan !

Behaal het certificaat "7 lessen in emotionele Intelligentie"
Lessenreeksen

Wij organiseren meerdere
lessenreeksen over dit onderwerp.
Surf verder voor meer informatie!

Als je 14 dagen voor de aanvangsdatum via het web inschrijft en je betaling overschrijft voor een lessenreeks bij Acknowledge, dan sturen we je het oefenboek toe zodra we jouw storting op onze rekening ontvangen!

KOSTPRIJS: vanaf 249 EURO
(prijs voor avondreeks voor particulieren. Ook in dagreeks)

Schriftelijke cursus
De cursusversie wordt verkocht voor afstandsonderwijs. Bij elke les horen extra huiswerkopgaven die door ons worden verbeterd. Per e-mail krijgt u verbeteringen (+ extra uitleg) en antwoorden op uw vragen.
contacteer Acknowledge
of bel Patrick Merlevede op +32 (475) 87.08.52
KOSTPRIJS: 175 EURO
(bij afzonderlijke, voorafgaande aankoop van het boek geven wij u 15 EURO korting)
Het certificaat 7EQ zorgt ervoor dat je EQ ook in je alledaagse praktijk zal toenemen. Het vormt bovendien een ideale voorbereiding indien je een EQ Business Practitioner of een NLP practitioner opleiding wenst te volgen.

De mening van de Minister:
"Ik meen dat dit Oefenboek met zijn Neuro-Lingu´stische basis ertoe kan bijdragen positieve oplossingen aan te reiken voor datgene wat bij Goleman wat vaag en zelfs pessimistisch blijft."
Luc Van den Bossche, Maart 1998
Minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaamse Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken
Lees het volledige voorwoord bij het boek "7 lessen in Emotionele Intelligentie"

Hyperlinks: <Boekthema's en enkele passages uit het boek> / <inhoudstafel van het boek> / <persconferentie>
<
Meer informatie over de auteur> / <Open cursusreeks> / <Cursussen voor bedrijven>
<
Data en Inschrijvingen voor de Open Cursus "7 lessen Emotionele Intelligentie">