7 Lessen in Emotionele Intelligentie

Ziehier de zeven thema’s die je zullen bekwamen in het hanteren van jezelf en je omgeving:

De lessen Vaardigheden en thema’s
Inleiding:
vooronderstellingen van emotionele intelligentie
 • Wat is emotionele intelligentie?
 • Overtuigingen die je helpen om emotionele intelligentie te ontwikkelen.
Les 1.
Hanteer je emoties.
 • Emoties gebruiken als hulpbron om doelen te bereiken.
 • Onderkennen en reguleren van je emoties, waardoor je emoties je helpen je resultaten te bereiken.
 • Creativiteitsstrategie: Zelfkritiek inschakelen in creativiteit.
Les 2.
Onderken niveaus in je ervaring en in gesprekken.
 • Jezelf leren kennen (Wie ben je? Wat wil je bereiken?.
 • Samen rond visie en missie werken.
 • Vragen stellen om iemand te leren kennen.
 • De betekenis van emoties begrijpen.
 • Veranderen op verschillende niveaus.
Les 3.
Vergroot de slaagkans van je plannen.

lees een deeltje van deze les

 • Werken met doelstellingen.
 • Weten wanneer en hoe je wat wil bereiken.
 • Hindernissen detecteren.
Les 4.
Werk met je emotionele patronen.
 • Emoties kunnen onderscheiden.
 • Weten hoe jij en je gesprekspartner ervaringen structureren.
 • Weten hoe je anderen kunt motiveren (en hoe je jezelf motiveeert).
 • Communicatiestoornissen kunnen terugbrengen op verschillen in de manier van communiceren.
Les 5.
Samen emotioneel intelligent.
 • Aanvoelen van je gesprekspartner.
 • Vanuit verschillende standpunten naar eenzelfde ervaring kijken.
 • Meer gedragsmogelijkheden vinden om conflicten te ontdooien.
Les 6.
Stel de goede vragen.

lees een deeltje van deze les

 • Vragen stellen om de andere aan het denken te zetten.
 • Leren jezelf en de andere kwaliteitsvol in kaart te brengen.
 • Een ervaring welgevormd leren verwoorden.
Les 7.
Stem af op je gesprekspartner.
 • Leer de verschillende dimensies kennen om af te stemmen op een ander.
 • Werken met je lichaamstaal om de andere te be´nvloeden.
 • Leer hoe je goed contact kunt gebruiken, zodat anderen je volgen.
Besluit:
word autodidact in emotionele intelligentie
 • Modelleren van excellente emotionele intelligentie.
 • Nieuwe emotionele vaardigheden aanleren.

<info-pagina over het boek "7 lessen in Emotionele Intelligentie> / <inhoudstafel van het boek> / <persconferentie>
<
het "woord vooraf" door Minister Luc Van den bossche> / <Meer informatie over de auteur>