AFPR

Een gekend probleem bij het gebruik van een afpr is feit dat de benzinedruk altijd achter loopt op de turbo boost.  De reden hiervoor is een kleine vernauwing die je in de vacuum leiding naar de AFPR moet steken.  Hierdoor wordt het signaal dat de AFPR ziet afgezwakt.  Probleem hierbij is dat de benzinedruk hierdoor te traag omhoog gaat bij boost, zodat je eigenlijk continu met een arm mengsel rondrijdt.  Enkel als je niet volgas optrekt of bij toerentallen boven de 6000 tpm (als de AFPR tijd gehad heeft om de benzinedruk te verhogen) is het mengsel korrekt.  Laat je die vernauwing er uit, dan volgt de benzinedruk perfekt, dus geen arm mengsel meer.  Je hebt dan natuurlijk wel weer een nieuw probleem, namelijk dat de benzinedruk veel te hoog oploopt.  In mijn wagen loopt de benzinedruk zo hoog op dat de wijzer van mijn benzinedruk meter volledig rondzwiert en terug tegen het pinnetje van de 0 psi tikt ... 140psi schat ik, de schaalverdeling gaat immers maar tot 100psi.  afpr met 2 naald kleppen.Ik heb geprobeerd een tweede naaldklep te monteren op de ingang, om zo zonder vernauwing het boost signaal te kunnen beperken.  Veel heeft dit echter niet geholpen, namelijk hoe sneller de AFPR reageert (naald klep meer open), des te hoger de maximale benzinedruk oploopt.  Ook het uitboren van de naaldklep op de uitgang heeft niet geholpen.  De doorgang is simpelweg te klein om de overtollige druk kwijt te geraken.  Ook de doorgang van de kleine eenrichtings klep op de uitgang is mijns insziens te klein, ook al heb je een grote naaldklep.  Daar zou je dus ook een grotere moeten hebben.

De enige oplossing die ik nog zie is door de Pierburg pomp trager te laten draaien.  Ik ga dan ook experimenteren met een DC-DC convertor om de 14.4V die de pomp bij draaiende motor ziet, te verlagen naar een spanning waarbij de maximale uitgangsdruk overeenkomt met deze die ik nodig heb (ongeveer 100psi) bijvoorbeeld 10V of zo.  De exacte spanning is uiteraard experimenteel te bepalen.  

Een tweede mogelijkheid om de maximale druk te beperken bestaat erin om de vernauwing er toch uit te laten en gewoon een extra naald klep te monteren (met eenrichtingsklep uiteraard) op de uitgang om zo het debiet van het uitgaande signaal te vergroten.   Hiervoor dien je uiteraard een extra gat te boren in de afpr.  Ik prefereer echter de elektrische manier te test, vermits het vanuit performance oogpunt niet echt goed kan zijn om al die boost te verspillen.  

juni 2000:
Wel, de eerste resultaten zijn niet zo goed ... 
Ik heb een convertor gemaakt die 14.4V omvormt naar een regelbare 1.5 tot 11V.  Op die manier kan ik de pomp trager laten draaien.  Bij 14.4V trekt de Pierburg ongeveer 7A.  Bij 11V was dat nog ongeveer 5A, nochtans bleef de benzinedruk meer dan 140psi!  Een ding weet ik nu wel, zo'n Pierburg is een wreed krachtig pompke!
Dan maar de spanning verder naar beneden gedraaid, tot ik de pomp bijna niet meer hoorde draaien.  Ik schat dat de spanning zo'n 5 a 6V geweest moet zijn (niet gemeten), vermits de pomp op dat moment nog iets van een 2.5A verbruikte.  Bij deze afstelling bleek alles perfekt te werken.  In de eerste 3 versnellingen althans ...
In 1st een beetje te rijk, maar da's niet erg vermits het toch maar heel even is.  In 2de en in 3de is het mengsel perfekt 0.84V bij een benzinedruk van ongeveer 100psi!  Prachtig, ware het niet dat hij in 4de arm begint te lopen en in 5de nog maar 0.75V aanduidt, waarbij de benzinedruk terugloop tot zo'n 90psi.  Blijkbaar draait de Pierburg nu zo traag dat deze het debiet niet meer kan leveren ... Dus da's ook geen oplossing.  Ik zou dus een oplossing moeten vinden om genoeg debiet te verkrijgen in de hogere versnellingen.  Ik heb er al aan gedacht om de originele pomp in serie te plaasten ipv in parallel, maar vermits de originele pomp binnen in de benzinetank zit, zal dat niet lukken vrees ik.  
Anders is er nog altijd d
e mechanische weg ... ttz, een tweede naaldklep en een extra gat in de afpr boren.

juli 2000:
nieuwe stijl afproude stijl afprIk heb mijn nieuw model AFPR terug vervangen door het oude model.  Wat nu eigenlijk het verschil tussen beide is weet ik niet, want intern zijn ze op het eerste gezicht gelijkaardig.  De nieuwere zou moeten toelaten om de benzinedruk sneller te laten stijgen, zelfs vooraleer er boost is!  Hoe dat mogelijk is is me een raadsel, ik ben er alleszins nooit in geslaagd ...
Ik had het nieuwe model enkel geplaatst omdat de oude niet genoeg benzinedruk kon leveren met mijn originele injectoren én restrictor.  Met mijn 1.6 injectoren had ik namelijk meer dan 120psi benzinedruk nodig bij 9.5psi boost.  Mijn oude AFPR ging om een onverklaarbare reden echter maar tot 90psi.  Met die nieuwe afpr ging dat natuurlijk weer véél te hoog (140psi).  
In een laatste poging om de maximale druk te beperken heb ik hem er terug ingestoken maar dan zonder restrictor ... en het werkt!  Met de naaldklep volledig dicht zit de benzinedruk nu rond de 100-110psi, wat juist genoeg is voor 11psi boost met 250cc injectoren.  
Het enige probleem dat ik nu nog heb is dat mijn mengsel gedurende enkele seconden gevaarlijk arm gaat wanneer ik volgas ga.  Het gaat dan zo arm dat alle LEDs van mijn A/F meter uitgaan!  Dat is dus minder dan 0.58V ... héél gevaarlijk!  
Enkel als ik ervoor zorg dat mijn toerental boven de 5000tpm blijft na het schakelen blijft het mengsel goed.  Nu ja, altijd in de rode zone schakelen is ook niet echt aangewezen natuurlijk ... verdorie ... nog niet goed ...

augustus 2000:
Basisdruk van 46 naar 56psi opgeschroefd.  WooHoo!!  Probleem opgelost!  Geen arm mengsel meer, altijd mooi 0.84 - 0.88V!  Ik kan in eender welke versnelling en bij eender welk toerental voluit gaan zonder dat het mengsel volledig arm gaat.  Het is af en toe zelfs een ietsje te rijk, de oranje LED van mijn A/F meter gaat namelijk nogal dikwijls aan (0.90V).  Basisdruk ietsje lager zetten of naaldklep een ietsje openen lost dit wel op. 
Wel heb ik nu 'eindelijk' de fameuze 'lean spot' ontdekt.  De MX5 loopt van nature uit een ietsje te arm tussen de 4K-5K tpm.  Daar heb ik vroeger niet zo veel van gemerkt, vermits mijn mengsel sowieso te arm was en pas korrekt was boven de 5K tpm.  Nu mijn mengsel korrekt staat, kan ik duidelijk zien dat mijn A/F meter vanaf 4000tpm ineens begint te oscilleren tussen 0.7 en 0.78V.  Vanaf 5000 tpm is het alsof er een schakelaar verzet wordt, want dan is het mengsel terug in orde (0.84 - 0.88V).  Dit fenomeen treedt in elke versnelling op en exact tussen die toerentallen.
Vermits dit probleem eigen is aan de originele ECU van de wagen, is het zeer moeilijk om dit op te lossen.  De enige manier om dit te doen is door het mengsel correct af te stellen voor het 4K - 5K bereik, maar dan loopt hij daarbuiten natuurlijk weer te rijk.  Misschien dat de 'resistor trick' hier soelaas kan brengen... maar die houdt natuurlijk geen rekening met het toerental, zodat ook dit maar een half lapmiddel zal zijn.  Toch maar proberen ... resultaten zo snel mogelijk.
Eigenlijk zou de 'resistor trick' dus drukafhankelijk én toerentalafhankelijk moeten zijn, zodat die enkel ingeschakeld wordt wanneer het nodig is ... Hmm, ziet er iemand het zitten om zoiets ineen te steken?

Turbodruk terug op 12.5psi gezet.  De benzinedruk is hierdoor opgelopen tot 120psi, waardoor het mengsel véél te rijk staat.  De naaldklep staat volledig open, dus de enige oplossing om de benzinedruk lager te krijgen is door alsnog een tweede naaldklep te monteren.  Ik zal dus toch een gat in de afpr moeten boren vrees ik ... 

Resultaten zo snel mogelijk...