J&S monitor

my air fuel ratio meter.jpg (27711 bytes)

Het ontwerp voor een J&S monitor is bijna identiek aan dat van een O2 monitor.  De via J&S geleverde display is niets meer dan een LM3914, LEDs en een licht afhankelijke weerstand om de helderheid van de LEDs te regelen.  De J&S kan maximum 20 graden voorontsteking wegnemen.  Bij zijn maximum levert de J&S ongeveer 1.25V op zijn monitor poort, wat niet toevallig overeenkomt met de natuurlijke volle schaal van de LM3914.
Met onderstaande setup, komt elke LED met 2 overeen.

De J&S kan bij het optreden van ping ofwel op alle cylinders voorontsteking wegnemen (retard all) ofwel enkel op de cylinder waarop hij ping hoort (retard one).  De cylinders  worden sequenteel ontstoken, dus de J&S kan gemakkelijk uitvissen om welke cylinder het gaat.  Als het signaal voor de monitor uitgestuurd wordt, is de spanning overeenkomstig met het aantal graden voorontsteking die weggenomen wordt per cylinder.  Als die voor alle cylinders dezelfde is, dus wanneer de J&S in 'retard all' staat, dan zal dezelfde LED vier maal achtereenvolgens aangaan (n maal voor elke cylinder) en vervolgens kan een nieuwe waarde doorgegeven worden.  Als de spanningen niet dezelfde zijn (retard one), zullen dus verschillende LEDs oplichten, maar dit gebeurt zo snel dat het *lijkt* alsof er meer dan n tegelijk aan is.  Dus de individuele spanningen per cylinder worden gemultiplexd naar de monitor, dewelke in 'dot' mode staat, maar toch snel genoeg is om verschillende LEDs te laten branden voor de verschillende cylinders. 

En weerstand (R) is genoeg om de monitor te maken.  Hij dient om de lichtsterkte van de LEDs te beperken, dewelke gelijk is aan 12.5/R.  De maximale stroom door een LED is ongeveer 15mA.  Dus als R=1.25K ohm zal er 10mA door de LEDs gaan.  1kOhm is ook goed (12.5mA).  
Als je wil, zou je een LDR (light dependent resistor of lichtafhankelijke weerstand) in serie kunnen plaatsen met de weerstand.  De waarde ervan bepaal je zodanig dat de twee samen ongeveer 1K geven bij maximum licht en ongeveer 5K-10K in het donker.  Bij sommige LDRs zal je er een 4.7K weerstand mee in parallel moeten plaatsen omdat ze in het donker tot 500K-800K gaan.
Je zou tenslotte nog een 100K/0.1F RC filter op de ingang kunnen plaatsen om ontstekingsruis te onderdrukken.

De J&S heeft een gewone 3.5mm stereo jack als uitgang en levert niet alleen het sigaal voor de monitor, maar ook de voeding.  Verbindt daarom V+ van de monitor met de punt van de jack, massa met de 'steel' van de jack en het signaal aan het middelste deel van de jack.  Plug dat gewoon in de J&S en geniet van je nieuwe monitor!