Historische cd-roms

 

7. Bruegel in Antwerpen

 

Bespreking

Van Br!ght Image bespraken wij reeds eerder op deze website met veel lof Het Breviarium Mayer van den Bergh.

Deze nieuwe cd-rom hebben wij urenlang met evenveel genoegen bekeken. Hij is eveneens tot stand gekomen bij een tentoontelling, over het werk van Jan Breughel de Oude en Pieter Breughel de Jonge in Antwerpse openbare collecties (Antwerpen 3.5 tot 26.7 1998).

 

Na het opstarten kies je je taal: Nederlands, Engels of Frans. De cd-rom bevat 45 schilderijen (waaronder natuurlijk "De Dulle Griet), 14 tekeningen en 135 gravures (waaronder de volledige reeks "De deugden en ondeugden"). Alle kunstwerken zijn voorzien van uitgebreide commentaar met hyperlinks naar andere werken en kunstenaars. Alle werken kunnen in elk detail bekeken worden door een sterk vergrootglas. De navigatiebalk, die op elk moment kan opgeroepen worden, sorteert ze op titel, thema, kunstenaar of gebruikte techniek terwijl je daarenboven aanvullend kan zoeken via een stamboom van de Bruegeldynastie en een stadsplan. De commentaar is eenvoudig gehouden, doch duidelijk, voldoende volledig en tevens wetenschappelijk verantwoord. Zo krijg je bij elke gravure desgevallens vermeld waar de oorspronkelijke tekening bewaard is, de begeleidende identificatie en teksten. In de commentaar vind je, behalve de hyperlinks, tevens onderstreepte woorden: als je de cursor hierop laat rusten roep je het betreffende detail op, dat op de totaalafbeelding rechts, telkens met een rood kadertje is aangegeven ter oriëntatie. Dit is o.a. bij "De deugden en ondeugden" geen overbodige luxe om de wemelende en voor ons hermetisch geworden voorstellingen te kunnen "lezen".

Bij "De spreekwoorden" (waarvan Antwerpen twee goede Bruegelkopies bezit) kun je bijvoorbeeld op die manier telkens niet alleen de verklaring, maar ook de afbeelding oproepen.

Aan deze reeks cd-roms werd in 1995 door de Vlaamse Gemeenschap terecht de titel verleend van Cultureel Ambassadeur van Vlaanderen.

 

Didactische verwerking

Voor didactisch gebruik is deze cd-rom een ideale aanvulling op De eeuw van Bruegel. Je kan ze klassikaal projecteren en bespreken, als je over een projector beschikt; anders is ze uitermate geschikt om leerlingen zelfstandig werkstukjes te laten uitwerken over deelaspecten, al dan niet in het kader van een museumbezoek.

Indien je een hoogwaardige cd-romcollectie wil uitbouwen voor je school, mag deze productie in geen geval ontbreken.

 

Praktische informatie

Br!ght Image, 1998. Geschikt voor Mac en PC. Kostprijs: 1450 BEF.

Bestellen: Br!ght image b.v.b.a., Kapucinessenstraat 35 a, 2000 Antwerpen, tel. 03/205 14 81, fax 03/231.95. 73, e-mail: mpe@net4all.be

Jos MartensCopyright © 2000, VVLG 19.06.2000