De conquistadores: wereldveroveraars met oogkleppen

Jos Martens

 


 

GERAADPLEEGDE WERKEN

 

Algemeen

D'Avit, P.: Description générale de l' Europe, quatriesme partie de monde.... Parijs, 1643. In folio. 3 delen. 895 + 460 = 1051 blz.

Ouvry, J.: "Open deure tot het Verborgen Heydendom". Receptie van de Indische maatschappij en religie in Engelse, Franse en Nederlandse reisverhalen uit de 17de eeuw. Onuitgegeven lic. verhandeling, R.U.Gent, Fac. Lett. & Wijsb. Sectie Geschiedenis, 1979. 2 delen, 229 en 72 blz.

Pernoud, R. : Pour en finir avec le Moyen Age. Parijs, Ed. du Seuil, 1977. 158 blz.

C. Plini Secundi, der wijd-vermaerden natuurkondigers vijf boecken handelende van de Natuur. Amsterdam, bij lsaak van der Putte, 1733. In 8ƒ, 568 blz. + register.

Ryan, M.: Assimilating New Worlds in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, in: Society for Comparative Study of Society and History, p. 519 - 538.

Spectrum - Times Atlas van de Wereldgeschiedenis. Utrecht - Antwerpen, Het Spectrum, 1981. 360 blz.

Todorov, T.: Nous et les autres. La réflexion franÁaise sur la diversité humaine. Parijs, Ed. du Seuil, 1990. 453 blz.

Van Den Boogaert, E.: Portugal: "Een klein land als wieg, de wereld als graf", in: Spiegel Historiael, jrg.19, 1984,nr. 1, p. 2 - 8.

Via Orientalis (Europalia Portugal 1991). Brussel, 1991, 212 blz.

Amerika

JosÈ de Acosta: The Natural and Moral History of the lndies. Londen,1880,11, p.388.

America. Bruid van de zon. 500 jaar Latijns-Amerika en de Lage Landen. Tentoonstellingscatalogus. Antwerpen, Imschoot Books, 1992. 528 blz.

Carolus. Keizer Karel V, 1500-1558. Tentoonstellingscatalogus. Gent, 1999. 367 blz.

Gold und Macht. Spanien in der Neuen Welt. Tentoonstellingscatalogus. Keulen, 1987. 431 blz.

Hemming, J.: Het Rode Goud. De onderwerping van de Braziliaanse Indianen. Utrecht-Antwerpen, Het Spectrum, 1980. 503 blz.

BartolomÈ de Las Casas, Zeer kort relaas over de verwoesting van de IndiÎn, 1552. uitgave van M. van Nieuwstadt, Leuven, Kritak, 1992,

Raymaekers, J.: De Europese visie op Latijns-Amerika, in: America Antiqua, jrg. 10, 1984,nr. 5, p.17.

Thevet, A.: Les singularitez de la France Antarctique. Parijs, 1558, p. 36.

Todorov, T.: La Conquête de l' Amérique. La question de l' autre. Parijs, Ed. du Seuil,1982, 283 blz.

Van Leeuwen, F.: De Inka's voor en na. Brussel, BRT, 1990, 347 blz.

Afrika

Atlas van de Mensheid. Ede, Zomer & Keuning,1983, p.88-91 (Hausa en Asjanti)

Attenborough, D.: Kingdoms of Bronze, in: The Tribal Eye. N. York, Norton & Cy.(oorspronkelijk een BBC-uitgave ), 1976, p.68 - 87.

Baesjou, R.: Prekoloniaal Afrika, in : Universele Wereld Geschiedenis onder redactie van Golo Mann. Hasselt, Heideland, deel 8, 1976, p. 657-681.

Canby, C.: Ife en Benin. Westafrikaanse beeldhouwkunst, in: Het verleden verbeeld. Amsterdam-Brussel, Eisevier,1980, p.222 - 229.

Duch’teau, A. Benin. Hofkunst uit Afrika. Brussel, Gemeentekrediet, 1990. 174 blz.

Edwards, P.: Equiano's reizen. De autobiografie van een negerslaaf. Haarlem, Fibula van Dishoeck, 1977. 113 blz.

Davidson, B.: Afrika, een groots continent. Haarlem, Rostrum, 1984. 288 blz.

Davidson, B.: Koningen en steden. Deel 4 van de 13-delige TV-reeks "Afrika". Duur: 50 minuten.

Davidson, B.: Oude Afrikaanse koninkrijken. (Parool - Life, Bloeiperioden der Mensheid.) Amsterdam, Het Parool, 1967. 191 blz.

Fisher, A.: Africa Adorned, in : National Geographic Magazine, vol.166, nov.1984, nr. 5, p. 600 - 633.

De geschiedenis van Afrika. UNESCO Koerier,nr.131, juli 1984.

(Uittreksels uit deel IV en VII van de UNESCO Algemene Geschiedenis van Afrika.)

Glissold, S.: De Barbarijse slaven. Haarlem, Fibula Van Dishoeck, 1978, 148blz.

Kedros, A.: De slavenhandel, p.30.

McLeod, M.: The Asante. Londen, Brit. Museum,1984 , 192 blz. (begeleidend boek voor de tentoonstelling 'Asante, Kingdom of Gold', Museum of Mankind, 1981 - 1983.)

Murray, J.: Atlas van Afrika. Amsterdam-Brussel, Elsevier, 1984, 239 blz.

Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz Berlin, Museum f¸r V–lkerkunde, Abteilung Afrika, catalogusbladen 210, 211, 213, 215, 217, 219.

Pubben, G. en C. Gloudemans: Afrika bezuiden de Sahara. Amsterdam, Amsterdam Boek, 1974 - vnl. hoofdstuk 4: Koningen en kunstenaars, p. 71 - 93 over Asjanti, Joroeba en Hausa.

China en Japan

Barr, P.: Vreemde duivels. De Westerling in China en Japan sinds de zestiende eeuw. Leiden, Sijthoff, 1977. 130 blz.

Blondeau, R.: Ferdinand Verbiest. Als Oost en West elkaar ontmoeten. Tielt, Lannoo,1983. 143 blz.

Blondeau, R.: Mandarijn en astronoom. Ferdinand Verbiest s.j. (1623-1688). Bruge, DescleÈ De Brouwer, 1970. 525 blz.

China. Hemel en aarde. 5000 jaar uitvindingen en ontdekkingen. Tentoonstellingscatalogus. Brussel, K.M.K.G., 1988. 437 blz.

China's veranderende gelaat. UNESCO Koerier, nr. 115, maart 1983. PANG PU. De omstreden Confucius, p. 10-11. ZHANG KAI. De Chinese beschaving en het Westen, p. 42-44.

Art. Confucius en Confucianisme, in: G.N.L.E.,di. 7, p. 417 - 419.

FrÈdÈric, L.: Het dagelijks leven in Japan, 1868-1912. Baarn, Hollandia, 1990. 264 blz.

Golvers, N. & U. Libbrecht. Astronoom van de keizer. Ferdinand Verbiest en zijn Europese sterrenkunde. Leuven, Davidsfonds, 1988. 254 blz.

Libbrecht, U. & W. vande Walle: Belgae in China. Leuven. K.U.Leuven, 1985. 64 blz.

Kurosawa, A.: Kagemusha. Film, Gouden Palm Festival van Cannes, 1980.

Nicole, C.: Will Adams, heer van de Gouden Waaier. Leiden, Sijthoff, 1974. 399 blz. (Geromanceerde,doch goede biografie van Adams.)

Okamoto, Y.: The Namban Art of Japan. Tokio-New York, 1972. 156 blz.

Oranda. De Nederlanden in Japan (1600-1868). Brussel, Generale Bank, 1989. 239 blz.

Peyrefitte, A.: China en het Westen. Kroniek van een historische ontmoeting. Kapellen, Pelckmans, 1991. 707 blz.

Spence, J.: Het geheugenpaleis van Matteo Ricci. De missie van een jezuïet in China, 1552-1610. Brussel, Elsevier, 1987. 341 blz.

Spence, J.: Een ander China: westerse adviseurs in China, 1620-1960. Amsterdam, Agon, 1989. XXIII+259 blz.

Spence, J.: Op zoek naar het moderne China (1600-1989). Amsterdam, Agon, 1991. 835 blz.

Standaert, N.: Matteo Ricci en het probleem van de inculturatie, in: Streven, jrg.51, juli 1984, nr.10, p. 914-927.

Temple, R.: China. 3000 jaar uitvindingenen ontdekkingen. Amsterdam, Van Holkema en Warendorf, 1988. 254 blz.

Van Nieuwenborgh, M.: Ferdinand Verbiest: missionaris of spion? Brugge, Tabor, 1984. 146 blz.

Van Nieuwenborgh, M.: Toen Antwerpen China veroverde, in: De Standaard der Letteren, nr. 1695, 3 nov. 1984, p. 3.

Van Nieuwenborgh, M.: China in Berlijn. De weg naar Cathay, in: De Standaard der Letteren, nr. 1725, 25 januari 1985, p. 1.

Van Opstall, M. e.a.: Vier eeuwen Nederland-Japan. Lochem, De Tijdstroom, 1983. 64 blz.

Ferdinand VERBIEST. TV-uitzending, K.T.R.C. - Kruispunten, 12 september 1984, BRT 1, duur: 50 minuten.

 


[Terug naar overzicht: De conquistadores]