De conquistadores: wereldveroveraars met oogkleppen

Jos Martens


 

Opdrachten bij 

KEERZIJDEN van de RENAISSANCE

 

1. De Spanjaarden zijn gekozen als voorbeeld van de manier waarop de Europeanen de niet-Europese volkeren benaderden. Geef een ander voorbeeld om te bewijzen dat andere Europeanen op dezelfde wijze handelden.

2. Oppervlakkig hadden de niet-Europese culturen wel invloed op Europa. Geef n voorbeeld uit dit leesstuk en één uit je handboek geschiedenis.

3. Waarom is de 'geestelijke bijziendheid' van de ontdekkers een paradoxaal feit?

4. Welke twee aspecten van de tijdgeest veroorzaakten de Europese historische bewustzijnsvernauwing?

5. Renaissance / humanisme worden in dit onderdeel wel zeer negatief behandeld. Elders  vind je voldoende positieven aspecten. Noteer hier enkele van de volgens jou belangrijkste.

6. Bewijs dat het eurocentrisme van de conquistadores een uiting is van een algemeen menselijke mentaliteit. Waarom heeft het dan in dit geval zo verstrekkende negatieve gevolgen gehad?

7. In de eindpassage wordt verwezen naar de actualiteitswaarde van de besproken mentaliteit. Geef 3 voorbeelden van actuele conflicten met etnocentrische achtergrond.

 


[Terug naar overzicht: De conquistadores]