Historische films: geannoteerde lijst van speelfilms

OUDHEID: 1. HET OUDE EGYPTE

Cleopatra - 1999 - 176 minuten - video en DVD - Engels - Nederlandse ondertiteling

Regie: Franc Roddam

Acteurs: Leonor Varela (Cleopatra), Timothy Dalton (ex-James Bond als Caesar), Billy Zane (Marcus Antonius)

Mooi en meedogenloos aan de Nijl

Deze "miniserie" wordt hier alleen maar besproken omdat zij in het aanbod van een boekenclub zit en om collega's te verhinderen dezelfde fout te begaan als ondergetekende, die ze kocht. Twee video's, bijna drie uur speelduur voor een zeer aantrekkelijke prijs, daarbij zeer recent. Dus, historisch betrouwbaar. Historisch correct? Vergeet het maar!

De televisiereeks is gebaseerd op de twee boeken van Margaret George, "Cleopatra. Memoires", 2delen, Utrecht, het Spectrum, 1998. De boeken zijn beter dan de film. Wij hebben ze voor deze site niet besproken, omdat we ze niet goed genoeg vonden! Dit is natuurlijk een subjectieve mening, vanuit het standpunt van de historicus.

In de eerste plaats stoort ons de oppervlakkigheid waarmee de karakters zijn weergegeven. Caesar-Timothy Dalton is een "softy", die beeft voor de reacties van zijn vrouw; Cleopatra... nou.

Wanneer de troepen van haar zus, Arsinoë, Alexandrië bestoken en de bibliotheek in brand steken -dus niet Caesars troepen, zoals de historici meestal aannemen- wendt Cleopatra zich tot Caesar met de woorden: "De helft van de kennis van de wereld verbrand", alsof zij het heeft over een vlekje op haar kleed. Als haar vloot wordt gebouwd ("zesriemers" -met verkeerde uitleg in de Nederlandse ondertiteling) reageert ze of ze het over haar collectie schoenen heeft. Zo zouden wij nog een tijd kunnen doorgaan.

Wat ons met het oog op het gebruik van fragmenten in klasverband meer stoort, zijn de talrijke historische fouten, die andermaal voor een verkeerde beeldvorming zullen zorgen. Voor een recente film ontoelaatbaar!

Nog maar eens dragen de legioensoldaten het gelede harnas, de zogenaamde lorica, die we zo goed kennen uit de avonturen van Asterix ... en die pas 100 jaar na Caesar ingevoerd werden, samen met de grote rechthoekige gebogen schilden. Toen men Spartacus verfilmde in 1960, wist men niet beter. Maar sindsdien is er voldoende bekend geraakt over de wapens en uitrustingen ten tijde van Caesar. De helmen horen bij de harnassen en zijn dus even anachronistisch.

Natuurlijk dragen zowat alle Egyptenaren de gebruikelijke horizontaal gestreepte hoofddoek. Weer fout. Deze hoofdtooi is de zogenaamde Nemsetkroon, de Osirishoofdtooi, die uitsluitend door de farao mocht gedragen worden!

Ook hier zouden wij nog een tijdje kunnen doorgaan. Maar dat is de film meer eer toekennen dan hij verdient.

Ons advies: niet kopen, niet gebruiken.

 

Jos MartensCopyright © 2000 VVLG, 25.09.2000