Hermes in uitbreiding

 

Aanvulling op het artikel "Parlementair bezoek aan Noord-Korea", Hermes nr. 18

 

KOREAANS OORLOGSLEED EN AZIATISCHE ANGST VOOR DE TOEKOMST

 

In Hermes van juni 2001 getuigde Ferdy Willems van zijn bezoek aan Noord-Korea. Verder werd gewezen op de waarheidscommissie die in de Verenigde Staten de verzwegen verantwoordelijkheid van het westen voor de meer dan drie en een half miljoen burgerslachtoffers van de Koreaanse oorlog onderzoekt.
Hoewel in Zuid-Korea, na het verminderen van de censuur, nu ook hun verhalen boven komen, is die commissie door de medewerking van Noord-Koreanen hoe dan ook een zeer politieke aangelegenheid. Ook de medewerking van de Texaanse advocaat Ramsey Clark, in de jaren zestig minister van justitie, wijst daar al op. De oud-minister kloeg ook de NAVO-bombardementen op Servië aan en wordt nu genoemd als mogelijke verdediger van Milosevic in Den Haag. Ook Nederlandse oud Korea-veteranen getuigden voor de commissie in New York, het programma Netwerk besteedde er aandacht aan.
De commissie behandelt de dood van 1,5 miljoen slachtoffers waarover ze gegevens kon bemachtigen. Ramsey Clark sprak van genocide en vergeleek met de Blitzkrieg van Duitsland in 1940 en 41, toen vanuit de lucht honderdduizenden vluchtelingen werden gedood. Ook een rechter van het Zuid-Koreaans hooggerechtshof werkte mee. De VSA weigerden echter visa aan de Noord-Koreaanse getuigen. De juryleden kwamen uit de zestien landen die soldaten stuurden (waaronder België) en uit Korea zelf natuurlijk.

Sinds 1975 is zuid-Azië opvallend rustig geworden, vergeleken met de periode 1945-75. Meer, de dollarinjectie die met de Vietnamoorlog op gang kwam, heeft voor Thailand, Singapore, Indonesië en Zuid-Korea een effect gehad dat vergelijkbaar is met de dollarinjectie in Japan tijdens de Koreaanse oorlog. De Amerikanen vernietigden Vietnamese, maar bouwden ook Thaise en andere spoorlijnen. Het wantrouwen tussen Japan, China en Rusland wordt nu gevolgd door een op China geïnspireerd hervormingsbeleid in Noord-Korea. Kim il Sung wist zich gesteund door China onder Mao en door Stalin. Vlak voor de oorlog trokken de Amerikanen troepen terug, wat Kim deed speculeren. Hoewel de onzekerheid blijft, is de Chinees-Japanse toenadering nu, wel een garantie dat een herhaling achterwege kan blijven.

Hoewel Kim Jung Il in augustus 2001 een nostaligische reis naar Moskou door zijn vermoedelijk geboorteland Siberië onderneemt, weet hij dat vooral China hem niet steunt bij eventuele agressie. Zoals Stalin reizend per trein, bezoekt hij de Siberische tankfabrieken die voor hem werken. Helaas ontbeert het continent sterke instellingen zoals de NAVO en de EU die grote crisissen aankunnen. Meer nog dan in Europa, waar de wapens effectief spreken na de koude oorlog, is de angst en de bewapeningswedloop in Azië hiervan een gevolg. De economische crisis getuigt eveneens van een groot gebrek aan(zelf-)vertrouwen.

Jeannick VangansbekeCopyright © 2001 VVLG, 02.08.2001