Hermes in uitbreiding

 

Beeldvorming over het Verenigd Koninkrijk en de Belgische afscheiding op televisie (BRTN- Wetenschappen 1980).

 

(gepubliceerd in Hermes, nr. 1, april 1997, kleine aanvullingen: november 2001 en februari 2003)

Jos Martens

 

Inhoud

1. De revolutie van 1830

2. Televisie en geschiedschrijving

3. Het Verenigd Koninkrijk en de Septemberdagen van 1830 in 150 Jaar Belgen

3.1. Ontstaansgeschiedenis

3.2. Historische betrouwbaarheid

3.3. Televisie in evolutie

3.4. Indeling van Wij willen Willem weg

4. Didactische verwerking

BibliografieCopyright © 2003 VVLG, 25.02.2003