Hermes in uitbreiding

 

Waldseemüller en de geboorte van Amerika

Een historische odyssea

Deel 2: de wereldreizen van Zeng he

 

Jos Martens

De Kangnido

 

Hoewel de verslagen en kaarten van de expeditie van 1424 vernietigd zijn, bestaan er kopieën van Chinese kaarten die zelfs nog ouder zijn.

 De Kangnido-kaart (1402) met de afbeelding van Afrika.
Zijde, 171 x 164 cm. Bewaarplaats: Ryukoku Universiteit, Kyoto, Japan.
Klik
HIER voor een uitvoerige bespreking.

De kaart werd in 1402 vervaardigd in Korea, als eerste van een hele reeks wetenschappelijke en culturele projecten. (In 1242 reeds had Korea het drukken met losse lettertekens ontwikkeld; in 1443 vond koning Sejong het Koreaanse alfabet uit, het enige alfbetische systeem in Oost-Azië. Het is nog steeds in gebruik.)

Deze wereldkaart gaat duidelijk terug op een Chinees origineel, met inbreng van onder anderen Arabische en Perzische cartografen. Er worden drie kopieën bewaard in Japan, waaronder die van de Ryukoku Universiteit, getekend op zijde, de oudste is en in de beste conditie verkeert. Waarschijnlijk kwam ze in Japan terecht als oorlogsbuit bij de Japanse invasie in Korea (1592-1598) door Hideyoshi, de militaire dictator die een einde maakte aan de eeuwenlange burgeroorlogen in zijn land. Wat de kusten van Afrika betreft -het gedeelte dat ons hier interesseert- was ze gebaseerd op Chinese ervaringen, die minstens teruggaan tot de 12de eeuw. De langwerpige vorm van het continent doet denken aan de Petersprojectie die in de jaren 1970 furore maakte als een correctere voorstelling van de landen van de Derde Wereld. Menzies wijt dit aan het feit dat de Chinese zeelui het effect van de golfstromen in zee nog niet beseften en zo de geografische lengte verkeerd inschatten. Een zeer plausibele verklaring, gezien de ervaringen ook in Europa, waarover we het al eerder hadden. (Zie de eerste aflevering.) De Kangnido vormt het bewijs dat de Chinese expedities van 1421 niet in het luchtledige gebeurden, maar konden steunen op reeds bestaand kaartenmateriaal.Copyright © 2005 VVLG, 20.03.2005