Hermes in uitbreiding

 

Waldseemüller en de geboorte van Amerika

Een historische odyssea

Deel 2: de wereldreizen van Zeng he

 

Jos Martens

Materiële getuigen

 

Vermits het rechtstreekse menselijke bewijs ontbreekt, moeten we op zoek naar andere argumenten.

In 1879 werd nabij Port Darwin in Noord-Australië een Chinees beeldje opgegraven. Dat bevond zich meer dan een meter diep onder de wortels van een minstens 200 jaar oude banianeboom (soort vijgenboom). Dit en andere bewijzen bevestigen de verhalen van de aboriginals over een volk met een lichtere huidskleur en een meer ontwikkelde technologie dan de Maleiers. Chinese handelaars of ontdekkingsreizigers hebben dit continent wellicht in de 15de eeuw bezocht (China 1988: 71). Onder volkomen analoge omstandigheden werd in Nieuw-Zeeland een Chinees beeld gevonden.

Dan heb je de verhalen over een hele reeks wrakken van jonken in Nieuw-Zeeland, Australië en de westkust van Amerika. Jammer genoeg zijn de meeste in de 19de eeuw en de eerste helft van de 20ste gevonden, toen geen kat geloofde in Chinese ontdekkingsreizigers. En dus deed men alle moeite om het bewijsmateriaal te verwringen tot het paste in de algemeen aanvaarde kadertjes. (Dit is geen conclusie van Menzies, maar - na grondig onderzoek - van mijzelf.)

Maar vast staat dat bij het eiland Pandanan, ten zuidwesten van de Filippijnen in 1993 het vrij goed bewaarde wrak van een teakhouten jonk werd gevonden en onderzocht, die ca. 1410 was gebouwd. Ze bevatte enkele kanonnen, en muntstukken uit de regering van Zhu Di.

In de laadruimte lagen onder meer metates: Meso-Amerikaanse maalstenen voor het pletten van maïskorrels. Op grond van eigen, geringe, expertise kan ik bevestigen dat dit klopt, maar dat ze niet afkomstig zijn van de Maya of Azteken. De consequenties zijn echter niet gering.

Meso-Amerikaanse metate uit het PandananwrakCopyright © 2005 VVLG, 31.03.2005