Hermes in uitbreiding

 

Waldseemüller en de geboorte van Amerika

Een historische odyssea

 

Bibliografie

Geraadpleegd

*Standaardwerken krijgen in deze lijst een *

 

Boeken en artikels

Aczel, A., Het raadsel van het kompas, Amsterdam, Prometheus, 2002.

Balick, M. & P. Cox, Etnobotanie. De rol van planten in de menselijke cultuur, Beek, Natuur & Techniek, 1998.

Baptême de l'Amérique à St. Dié, Bibliothèque Municipale de Saint-Dié-des-Vosges, 1982.

Bass, G. (red.), Geschiedenis van de scheepvaart weerspiegeld in de scheepsarcheologie, Bussum, De Boer Maritiem, 1973.

*Blondeau, R., Ferdinand Verbiest, Tielt, Lannoo, 1983.

*Boorstin, D., De ontdekkers. De zoektocht van de mens naar zichzelf en zijn wereld, Brussel-Amsterdam, Elsevier, 1987.

Bosworth, M., The Rise and Fall of 15th Century Chines Seapower (1999)

Braudel, F., Beschaving, economie en kapitalisme (15de - 18de eeuw). Deel III: De tijd van de wereld, Amsterdam, Contact, 1990.

Caputo, R., "Land der Swahili's," in: National Geographic, oktober 2001, p. 88-103.

*China. Hemel en Aarde. 5000 jaar uitvindingen en ontdekkingen, tentoonstellingscatalogus, Brussel, Koninkl. Musea voor Kunst en Geschiedenis, 1988.

Cohen, J., De vier reizen van Columbus, Weert, M&P, 1991.

Cook, J., Relations de voyages autour du monde, dl. 1. (La Découverte), Paris, Maspero, 1980.

*Crane, N., Mercator, de man die de aarde in kaart bracht, Amsterdam, Ambo, 2003.

Cuyvers, L., Tienduizend jaar varen. Een wereldgeschiedenis, Leuven, Davidsfonds, 2003, 159 blz.

Davidson, B., Afrika, een groots continent, Haarlem, Rostrum, 1984, vnl. p. 117-126.

Davies, N., Amerika voor de komst van Columbus. Oorsprong en ontwikkeling van de oudamerikaanse culturen, Baarn, Meulenhoff, 1976.

De Boer, M. (ed.), Jan Huygen van Linschoten, in: Van oude voyagiën. Deel 1: Op weg naar Indië, Amsterdam, Van Hoeve, 1979 - fotomechanische herdruk van de uitgave uit 1912.

de Bougainville, L., Voyage autour du monde par la frégate la Boudeuse et la flûte l'Étoile. (La Découverte), Paris, Maspero, 1980.

Depauw, K., Ontdekten de Chinezen Amerika?, in: De Morgen, 29.01.2003.

Diamond, J., Zwaarden, paarden en ziektekiemen, Utrecht, Het Spectrum, 2000.

Domingo, M. Over onbekende zeeën. De ontdekkingstochten van de Feniciërs tot James Cook, Leuven, Davidsfonds, 1994.

Duyvendak, J., Hoofdlijnen der Chinese geschiedenis, in: Wereldgeschiedenis, Antwerpen, Standaard Boekhandel, 1963, 4de druk, dl.1, p. 151-160.

*Dyson, J., & P. Christopher, Columbus: voor goud, God en glorie, Houten, Unieboek, 1991.

Engelhard, J. & B. Fenner, Wer hat die Kokosnuss...? Die Kokospalme - Baum der tausend Möglichkeiten, tentoonstellingscatalogus, Keulen, Rautenstrauch-Joest-Museum für Völkerkunde, 1997.

En toch was ze rond. Middeleeuws mens- en wereldbeeld, Brussel, UFSAL, 1990.

*Farber, A. Holbein's The Ambassadors and Renaissance Ideas of Knowledge: Gratiae invisibilis visibilia signa", State University of New York, sd.

Feitorias, Antwerpen, Europalia Portugal, 1991.

Ferrara

Een bijzondere Renaissance. Het hof van de Este te Ferrara, tentoonstellingscatalogus, Brussel, Paleis voor Schone Kunsten, 2003.

Flanagan, L. (red.), Schatten van de Armada, Brussel, Gemeentekrediet, 1985.

Fuson, R., Het scheepsdagboek van Christoffel Columbus, Bruna, Utrecht, 1991.

Gleeson, J., Het arcanum. Het fantastische, ware verhaal over de uitvinding van het Europees porselein, Utrecht, Het Spectrum, 1998.

Goepper, R. (red.), Het Oude China. Geschiedenis en cultuur van het Rijk van het Midden, Houten, Bruna, 1988.

*Golvers, N. & U. Libbrecht, Astronoom van de keizer. Ferdinand Verbiest en zijn Europese Sterrenkunde, Leuven Davidsfonds, 1988.

Henderson, J., The Development and Decline of Chinese Cosmology, New York, Columbia University Press, 1984.

Heyerdahl, Th., Tussen de continenten, Baarn, De Boekerij, 1975.

Horwitz, T., De ongetemde wereld. Op reis met Kapitein Cook, Amsterdam, De Bezige Bij, 2003.

Ibn Battoeta, De reis, Amsterdam, Bulaaq, 1997.

Janssen Perio, E., Een Nieuwe Wereld. Europese ontdekkingsreizen en renaissance rond 1500, Baarn, Ambo, 1994.

Kircher, A., China Monumentis qua Sacris qua Profanis Illustrata, Antwerpen & Amsterdam, 1667.

Lakowski, R., "Utopia and the 'Pacific Rim': The Cartographical Evidence", in: Early Modern Literary Studies, 5.2 (sept. 1999), p. 1-19.

Leyenaar, Th., Volkskunst uit Latijns-Amerika, Leiden, Rijksmuseum voor Volkenkunde, 1975.

Leys, K., "Erasmus en Mercator. Exponenten van hun tijd", in: Archief- en bibliotheekwezen in België, nr. 49, 1995, p. 219-255.

Libbrecht, U., Ferdinand Verbiest (1623-1688). Een Vlaamse zendeling aan het Chinese hof, Brussel, Kredietbank, 1988.

Maalouf, A., Het leven van Leo Africanus. Galeislaaf, geleerde, wereldreiziger in de Renaissance, Houten, De Haan, 1987.

Macintyre, D. (red.), Zeilvaart 1520-1914. Van karveel tot klipper, Alphen a.d. Rijn, Sptuaginta, 1979, 2de druk.

*MacLean, A., De ontdekkingsreizen van kapitein Cook, Amsterdam-Brussel, Elsevier, 1973.

Mandel, G., Het uurwerk, Alphen a.d. Rijn, Atrium, 1997.

Marshall, R., Opkomst en ondergang van het Mongoolse keizerrijk: van Djenghis Khan tot Koebilai Khan, Baarn, Tirion - Utrecht, Stichting Teleac, 1993.

Martens, J. & J. Steenssens, Fundamenten 3b: Middeleeuwen, Leuven, Wolters, 1991, 3de druk.

Martens, J., "Mayaklederdrachten: een geweven wereldbeeld", in: Instituut voor Amerikanistiek, Nieuwsbrief, 2003/3, p. 3-12.

*Menzies, G., 1421. Het jaar waarin China de Nieuwe Wereld ontdekte, Amsterdam, Ambo, 2002, 416 blz.

Moorehead, A., Darwin en de Beagle, Amsterdam, Septuaginta, 1976, 4de druk.

Nambankunst. De Portugezen in Japan, Brussel, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, 1989.

Pernoud, R., Christine de Pisan, Baarn, De Prom, 1997.

Peyerefitte, A., China en het Westen. Kroniek van een historische ontmoeting, Kapellen, DNB/Pelckmans, 1991.

Philips, S., "1543-1642, een eeuw Copernicanisme ook voor de Zuid-Nederlander?," lic. verhandeling, U. Gent, 2002.

Randier, J., Nautische instrumenten, Deventer-Antwerpen, Kluwer, 1980.

Russel, F., De wereld van Dürer (1471-1528), Time-Life, 1978, 2de druk.

Sagan, C., Cosmos, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1981.

Saunders, J. & Ch. O'Malley, The anatomical drawings of Andreas Vesalius, New York, Bonanza Books, 1982

Schneider, N., Portretschilderkunst, Keulen, Taschen, 2002.

Schulte Nordholt, J., De mythe van het Westen. Amerika als laatste wereldrijk, Amsterdam, Meulenhoff, 1992.

Siebold, J., The Cantino World Map (1502),

Siebold, J., Fra Mauro's Mappamundi (1457-1459)

Siebold, J., Yoktae chewang honil kangnido, or The 'Kangnido' (Map of Historical Emperors and Kings and of Integrated Borders and Terrain) (1402)

Siebold, J., Piri Re'is: Chart of the Ocean Sea (1513)

Sigmond, J. & L. Zuiderbaan, Nederlanders ontdekken Australië. Scheepsarcheologische vondsten op het Zuidland, Amsterfdam, De Boer Maritiem, 1976.

Slot, B., Abel Tasman en de ontdekking van Nieuw-Zeeland, Amsterdam, Cramwinckel, 1992.

*Sobel, D., Lengtegraad, Amsterdam, Flamingo Pockets, 1999, 2de druk.

Spence, J., Het geheugenpaleis van Matteo Ricci, Amsterdam-Brussel, Elsevier, 1987.

Spence, J., Op zoek naar het moderne China, 1600-1989, Amsterdam, Agon, 1991.

Standaert, N., Vragen aan China: verleden, heden en toekomst, navormingssyllabus, Antwerpen, UFSIA, 1997.

Swart, J. (red.), Journaal van de reis naar het onbekende Zuidland, in den jare 1642 door Abel Jansz. Tasman met de schepen Heemskerck en de Zeehaen, Amsterdam, 1860.

*Temple, R., China. 3000 jaar uitvindingen en ontdekkingen, Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1988.

Todorov, Tz., "De reiziger en de inheemse volkeren, in: De wereld van de Renaissance", (red.) Garin, E., Amsterdam, Agon, 1991, p. 299-322.

Toynbee, A., A Study of History, Oxford, Oxford University Press, 1972.

Toynbee, A., Een studie der geschiedenis. Ontmoetingen tussen beschavingen, Bussum, Kroonder, 1957.

Van de Voorde, H., "Het tijdperk van Azië (ca. 500-ca.1800)", in: Hermes, nr. 17, 2001, p. 12-22.

Van Dingenen, K., De uitvinding van het buskruit en de ontwikkeling van vuurwapens in China, onuitg. lic. verhandeling, KULeuven, 1985.

*Vanpaemel, G. & T. Padmos, Wereldwijs. Wetenschappers rond keizer Karel, Leuven, Davidsfonds, 2000.

Verrycken, A., De middeleeuwse wereldverkenning, Leuven-Amersfoort, Acco, 1990.

Via Orientalis, Brussel, ASLK, 1991.

Villiers, A., "Captain Cook:the man who mapped the Pacific", in: National Grographic Magazine, dl. 140, sept. 1971, p. 297-349.

Villiers, A., De Chinese jonk, in: Het avontuur van de zee, De Haan, National Geographic Society, 1978, p. 52-55.

Wahlgren, E., The Vikings and America, Londen, Thames & Hudson, 1986.

Walterscheid, U., "Waldseemüller en de geboorte van Amerika", in: Instituut voor Amerikanistiek, Nieuwsbrief, 2003/2, p. 11.

Weber, E., De Apocalyps. Het einde der tijden door de eeuwen heen, Amsterdam, Bert Bakker, 1999.

Wilcox, D., "James Cook (1758-1779)", in: In het voetspoor der ontdekkers, Amsterdam-Brussel, Elsevier, 1976, p. 172-191.Copyright © 2005 VVLG, 16.01.2005