Hermes in uitbreiding

 

Waldseemüller en de geboorte van Amerika

Een historische odyssea

 

Websites

James Ford Bell Collection- Startpagina:

Mercatorkaart van Amerika uit 1595, op de website van de Koninklijke Bibliotheek van België. Vanuit deze url kun je naar een hele reeks andere kaarten en teksten in verband met een tentoonstelling

 

Op de website van de Vlaamse Vereniging Leraren Geschiedenis (VVLG) krijg je een overzicht van sites met historisch kaartenmateriaal.

Op de volgende website tref je honderden historische kaarten aan, waarvan vele vergezeld zijn van uitstekende, vaak uitvoerige artikels met bibliografie.

Opgelet: de meeste in deze artikelenreeks besproken kaarten komen uit de sectie 'Renaissance' die door de webmaster (J. Siebold) van het web is gehaald, bij ontstentenis van sponsoring. Merkwaardig genoeg waren ze op het ogenblik dat dit geschreven werd (april 2004) toch nog online te raadplegen op onderstaand adres:

Meer over zonnewijzers

Gavin Menzies heeft aan zijn bevindingen een website gewijd die regelmatig wordt bijgewerkt.

Confluentiepunten

Harrison op de website van het National Maritime Museum en specifiek.

Cook is ruimschoots vertegenwoordigd op het internet. Link page en website van het National Maritime Museum

Op de educatieve website Nova Online vind je diverse bijdragen over onderwaterarcheologie m.b.t. Chinese jonken en een computeranimatie van een van Zheng he's admiraalsschepen.Copyright © 2005 VVLG, 17.01.2005