Historische jeugdboeken: lectuursteekkaart

 

Maria Jacques, Vlucht over de grens, Averbode, Altiora, 1990.
Maria Jacques. Licht uit! Deur dicht, Averbode, Altiora, 1991, 184 blz.
Maria Jacques. De stad brandt, Averbode, Altiora, 1993, 180 blz.

 

Thematiek: familie en dagelijks leven in oorlogstijd

Situering in de tijd: Tweede Wereldoorlog

Doelgroep: tweede graad

 

Inhoud en bespreking

Maria Jacques schreef als het ware een trilogie van het dagelijks leven in W.O. II.

Hier geven wij exemplarisch een korte bespreking van het derde boek, De stad brandt.

1944, Leuven. Maaike Jacobs is zestien jaar. Ze krijgt al vier jaar onvoldoende eten, en kan zich bijna niet meer voorstellen wat vrede is. Ze droomt van het einde van de oorlog, van 'gewoon' naar school te kunnen gaan, van roomsoezen. Ondanks de ontreddering en de verwarring proberen Maaike, haar familie en vrienden te overleven door de moed niet op te geven en elkaar te steunen.

Het eerste deel, Vlucht over de grens, verhaalde Maaikes vlucht naar Frankrijk, in mei 1940; het tweede deel, Licht uit! Deur dicht! speelt zich af tussen december 1941 en eind 1942.

Maria Jacques beschrijft in deze gedeeltelijk autobiografische verhalen het verloop van 'haar' oorlog. De lezer krijgt zo een indruk van wat de oorlog, elke oorlog, in het leven van 'gewone' mensen teweegbrengt.

Zowel Kustermans in Land in oorlog als Maria Jacques behandelen de ervaringen uit het dagelijks leven van doorsnee mensen. In het boek van Kustermans treden avontuur en 'grote' politiek sterker op de voorgrond, terwijl bij Jacques de inlevingsfactor voor de doelgroep waarschijnlijk groter is. De boeken zijn bruikbaar in tweede en derde graad.

 

Didactische verwerking: zie op deze site: Tweede Wereldoorlog. Een multimediale vakoverschrijdende leereenheid ...

 

Jos Martens 
Copyright © 2000 VVLG, 01.01.2000