Historische jeugdboeken

 

Gelezen tijd. Historische romans in de tweede graad: cultuuroverdracht en leesplezier

Wachters voor de poorten van het millenium. Historische (jeugd)romans als medium voor cultuuroverdracht en waardeverduidelijking

Concreet werken met historische romans in de klas

Alternatieve werkvormen. Het oude Egypte via historische jeugdboeken

Tweede Wereldoorlog. Een multimediale vakoverschrijdende leereenheid Nederlands - Geschiedenis (esthetica) - 4de - 6de jaar

Hellas via jeugdboeken

De vele gedaanten van de liefde. Werken met de ValentijnreeksCopyright © 2002, 2004 VVLG, 01.03.2004