Interessante links voor geschiedenis: archeologie en prehistorie

5. Archeologie in België

Aard
Taal
Website
Inhoud

Industriële archeologie

BE / NL

Vereniging voor Industriële Archeologie

Deze meertalige website over industriële archeologie in Vlaanderen zal in de loop van volgende maanden verder aangevuld en uitgebreid worden. Je vindt er nu reeds uitleg over de VVIA zelf (in het Nederlands, Duits, Engels, Spaans en zelfs Esperanto, andere talen worden nog aangekondigd), en een lijst van de aangesloten verenigingen. Daarnaast kan men er een aantal basis-teksten over industriële archeologie consulteren, werkt men er informatie over gebouwen en sites die het bewaren waard zijn (een overzicht van belangrijke bezoekbare sites wordt aangekondigd), gegevens over initiatieven en activiteiten, besprekingen van recente publicaties, en tenslotte, een heel uitgebreide lijst van links naar andere industrieel-archeologische websites. Een aantal van de bij de VVIA aangesloten verenigingen en werkgroepen hingen ook reeds hun informatie aan de VVIA-website, voor enkele is er een koppeling naar hun eigen website aangebracht. De site zal voortaan tweemaal per maand geupdated worden.
De industrieel-archeologische website is grafisch eenvoudig gehouden, en legt de nadruk op het informatieve aspect.

Stadsarcheologie

BE / NL

Archeoweb Antwerpen

De website wil meer zichtbaarheid geven aan het archeologisch gebeuren in Antwerpen. Het hart van de nieuwe website wordt het Virtueel Archeologisch Museum, Antwerpen. Hier kan het publiek een representatieve selectie van opgravingssites, archeologische objecten en onderzoeksthema's vinden uit meer dan een eeuw archeologisch onderzoek op het grondgebied van de stad. De bezoeker van de website kan kiezen voor een vooraf uitgestippeld parcours of hij kan volgens zijn eigen interesse door de collectie wandelen. Daarnaast biedt de site allerhande achtergrondinformatie zoals gegevens over de archeologische instellingen en verenigingen in het Antwerpse, musea met archeologische collecties en het Stedelijk informatiecentrum archeologie en monumentenzorg.

Stadsarcheologie

BE / NL

Archeoweb Gent

Gent beschikt over een bijzonder rijk historisch en archeologisch erfgoed. De Dienst Stadsarcheologie is verantwoordelijk voor het beheer en het onderzoek van dit patrimonium. Hiertoe wordt nauw samengewerkt met de verschillende stadsdiensten die verantwoordelijk zijn voor onder meer bouw-, wegen- of infrastructuurwerken, renovatie- of restauratieprojecten. Ook de Universiteit Gent, de provinciale archeoloog en de archeologische diensten van het Vlaamse Gewest zijn betrokken bij archeologisch onderzoek in Gent.
Copyright © 2002, 2005 VVLG, 18.08.2005