Algemene historische sites op het Web

 

Aard
Taal
Website
Inhoud

Overzicht Websites

US / EN

Britannica Internet Guide

vnl. dan de rubrieken:

Overzicht Websites

US / EN

Yahoo! - History

Een interessante - zij het onvolledig overzicht van Websites die verband houden met geschiedenis. Dit overzicht is in twee aspecten onvolledig:

 • sterk Amerikaans gericht
 • ook historische sites te vinden onder andere onderdelen van Yahoo wat verband houdt met de indeling van de wetenschappen in de VS

Overzicht Websites

UK / EN

Yahoo! U.K. - History

Een overzicht van Websites die verband houden met in hoofdzaak Britse geschiedenis.

Overzicht Website

DE / DE

Yahoo! Deutschland - Geschichte

Een overzicht van Websites die verband houden met in hoofdzaak Duitse geschiedenis. Ook een groot gedeelte van onze geschiedenis valt hieronder.

Overzicht Websites

FR / FR

Yahoo! France - Histoire

Een overzicht van Websites die verband houden met in hoofdzaak Franse geschiedenis. Ook een groot gedeelte van onze geschiedenis valt hieronder.

Overzicht Websites

US / EN

Lycos hiërarchische index History

Overzicht Websites

US / EN

Alta Vista History

Overzicht Websites

NO / EN

Last Minute Art

Een interessante weg om een reeks site terug te vinden via deze trefwoordenlijst.

Overzicht Websites

BE / EN

History links

Een interessante collectie aan links van geschiedenissites verzameld door Prof. dr. F. Truyen van de Faculteit Letteren van de K.U.Leuven in het kader van zijn leeropdracht Historische Informatiekunde.

Overzicht Websites

VS / EN

World-Wide-Web Virtual Library: History

Overzicht Websites

UK / EN

Social Science Information Gateway

Overzicht Websites

NL / NL

Nationaal Archief. Sites over geschiedenis

De collectie links naar historische sites is heel uitgebreid en gevarieerd. Je treft er verwijzingen aan naar archieven tot streekgeschiedenis, van koningshuizen tot archeologie, van opmerkelijke doden en daden en een bijzondere aandacht voor genealogie. Er is zowel oog voor Europese als voor economische geschiedenis, zowel voor kerkelijke als voor sociale geschiedenis. Wie wat meer wil weten over kastelen en heraldiek, militaire en maritieme geschiedenis, cartografie en literatuur wordt eveneens op zijn wenken bediend.

Overzicht Websites

US / EN

The History Net

Deze site wil tonen wat er op te vinden te vinden is aan historische onderwerpen.

Overzicht Websites

US / EN

Historical Studies World Wide Web Resources

Overzicht Websites

NL / NL

geschiedenis.boogolinks.nl

Een startpagina voor geschiedenis. Bedoeld voor het onderwijs, leerlingen en studenten.

Historisch overzicht

NL / EN

From Revolution to Reconstruction. A Hypertext on American History from the colonial period until Modern Times

Historische en dagelijkse valuatiekoersen

US / EN

PACIFIC Exchange Rate Service

Overzicht Websites

US / EN

NM's Creative Impuls

Overzicht Websites

US / EN

The History Guide. Resources for Historians

Hier kun je heel wat informatie vinden in één van de volgende rubrieken: bronnen, meta-lijsten, geschiedenis van de V.S.A., westerse beschaving, wereldgeschiedenis en bronnen voor leraren.

Overzicht Websites

US / EN

Voice of the shuttle: history page

Een zeer rijke collectie aan links dat het gehele domein van de menswetenschappen bestrijkt, netjes onderverdeeld in de deelwetenschappen.

Overzicht Websites

US / EN

World Wide Web Links for History Teachers

Je kun er zoeken in volgende rubrieken: algemene links, genocide en Holocaust, wereldgeschiedenis, genealogie, familiegeschiedenis, Amerikaanse geschiedenis, onderwijsbronnen, militaire geschiedenis, kaarten, geschiedenis van wetenschap en techniek, schrift en boekdrukkunst.

Overzicht Websites

NL / EN

DutchESS: Section 15 History

Een thematische classificatie van geschiedenissites.

Overzicht Websites

US / EN

Art History Resources on the Web

Uitgebreide verzameling aan links

Overzicht Websites

NL / NL

Geschiedenis, beroemdheden

Een rijke collectie aan links met bijzondere interessante voor historische onderwerpen die verband houden met Nederland, alfabetische ordening.

Educatieve site

NL / NL

Histoforum

Een mooie educatieve site die volgende rubrieken bevat: nieuws, vakinformatie, lesmateriaal, ict, tips, histosites en leerlingen. Alhoewel heel sterk op Nederland gericht toch ook voor Belgen bruikbaar.

Geschiedenis vanuit getuigen

US / EN

EyeWitness. History through the eyes of those who lived it

Poging om geschiedenis te schrijven vanuit ooggetuigenissen. Heel wat thema's zijn uitgewerkt. Je kunt ze bevragen via een index of per tijdperk.

Geschiedenis van de Islam

US / EN

The Internet Islamic History Sourcebook

Een boeiend startpunt voor de geschiedenis van de Islam.

Educatieve site

US / EN

History/Social Studies Web Site for K-12 Teachers

Educatieve site

UK / EN

BBC History Site

Zeer interessante pagina's die duidelijk opgesteld zijn voor het onderwijs. Je vindt er natuurlijk ook verwijzingen naar de educatieve uitzendingen van de BBC TV.

Educatieve site

UK / EN

Bitesize

Een andere educatieve site van de BBC over geschiedenis met volgende onderwerpen:

 • Aspects of Twentieth Century History
 • Britain and the First World War
 • Exam skills
 • Germany 1919 - 1945
 • India
 • International Relations 1919 - 1945
 • International Relations 1945 - 1989
 • Medicine Through Time
 • Russia and the Soviet Union 1900 - 1990
 • The American West
 • USA 1919 - 1941

Links naar bronnenmateriaal

US / EN

World History Archives

Verzameling van bronnen op het Web die interessant zijn voor het geschiedenisonderwijs.

Overzicht

US / EN

A Abridged History of Central Asia

Een beknopt overzicht van de Centraal-Aziatische geschiedenis.

Overzicht

FR/ FR

Ressources Culturelles

Heel wat interessante informatie en verwijzingen verzameld door het Franse Ministerie van Cultuur.

Overzicht

NL / NL

www.geschiedenis.net

Geschiedenis.net bevat digitale informatie voor het vak geschiedenis en richt zich in eerste instantie op leerlingen en docenten in het voortgezet onderwijs in Nederland.

Overzicht

US / EN

Empires

Op de website van PBS bevindt zich een aantal educatieve onderdelen die geschiedenis als voorwerp hebben. Het belangrijkste onderdeel is ongetwijfeld "Empires" die heel wat informatie geeft over verdwenen rijken. Empires biedt aanvullend materiaal bij een televisiereeks in de V.S.A. Volgende rijken komen aan bod:

 • De Grieken
 • Napoleon
 • Islam: een rijk van geloof
 • Het rijk van Queen Victoria
 • Het Romeinse rijk in de eerste eeuw voor Christus
 • Egypte
 • Het koningrijk van koning David

Overzicht Websites

NL / NL

geschiedenis.pagina.nl

Een rijke collectie links.

Overzicht Websites

US / E

Apple Learning Interchange

Een zeer mooie collectie links voorzien van commentaar en gericht op het onderwijs.

Historisch educatieve website

UK / E

SchoolsHistory

Deze site bevat een hoeveelheid bronmateriaal dat hier rechtsstreeks te downloaden is voor leraren geschiedenis. De inhoud is speciaal geschreven voor leerlingen, zodat de inhoud gemakkelijk voor hen toegankelijk is. Links zijn aanwezig zodat zij in staat zijn meer details te verwerven.

Overzicht Websites

BE / N

Nuttige en leuke internetadressen Geschiedenis VUB

Beperkte maar zeer bruikbare collectie van links bestemd om de studenten op weg te helpen op het WWW.

Verzameling artikelen

NL / N

Histocasa

Deze website bevat een bijzonder gevarieerde verzameling geschiedkundige artikels: je kan er onder meer terecht voor artikels over de vredesverdragen van Versailles, de relevantie van historische film of het Nederlandse staatsstructuur. Dankzij een handige wereldkaart kan je snel artikels over één bepaald land opzoeken. Extra info vind je via een vrij uitgebreide linklijst, al is die wel niet erg overzichtelijk.

Overzicht

NL / N

HistoPortal

Atlas van de Mythologie en de Oudheid

 Copyright © 2004 VVLG, 12.04.2005