Interessante links voor geschiedenis: Vrouwengeschiedenis

 

Aard
Taal
Website
Inhoud

Vrouwen in de geschiedenis

US / EN

Encyclopedia of Women History

Vrouwen in de geschiedenis

US / EN

4000 years of women in science

Website waarheen jongeren biografieën kunnen toesturen van vrouwen die volgens hen een rol gespeeld hebben in de geschiedenis. De biografie¨ën zijn een stuk uitgebreider en meer gedocumenteerd dan in voorgaande site. Soms zijn er verwijzingen naar boekbesprekingen of naar sites die helemaal aan één figuur gewijd zijn.

Vrouwen en wiskunde

US / EN

Past Notable Women of Computing & Mathematics

Je vindt er heel wat verwijzingen naar sites die aantonen dat vrouwen hun schoentje hebben bijgedragen tot de wiskunde en de computerkunde.

Bronnen-materiaal

NL / EN

Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de vrouwenbeweging  

Vrouwen in de Oudheid

US / EN

Diotima: Materials for the Study of Women and Gender in the Ancient World

Vrouwen in de Middeleeuwen

USA/EN

Women Writers of the Middle Ages

Bibliografie

Verzameling links

US / EN

Women's Studies/Women's Issues Resource Sites

Site die links bevat naar alles aspecten die met vrouwenstudies te maken hebben.

Verzameling links

US / EN

National Women History Project

Amerikaans project waarbij men informatie over de rol van vrouwen in de geschiedenis verzamelt.

Overzicht van de strijd voor vrouwenrechten

BE / NL

100 jaar vrouwenstrijd

100 jaar knokken voor gelijke rechten. Het heeft resultaat opgeleverd, anno 2005 heeft de vrouw haar redenen om te vieren. De wet Smet-Tobback, de eerste Vlaamse minister voor Gelijke Kansen, een Wereldvrouwenconferentie van de VN, abortus uit de strafwet, de gelijkheid van man en vrouw in de grondwet. En dan hebben we het enkel nog maar over de belangrijkste veroveringen van de laatste 15 jaar.

Toch kan men nog niet van een evenwichtige man-vrouwsituatie spreken. Anno 2005 is de vrouw ondervertegenwoordigd in de politiek, heeft zij een zwakkere positie op de arbeidsmarkt, wil de doorstroming naar de hogere functies niet vlotten en verdient zij gemiddeld 1/5 minder.

Ook wat betreft combinatie arbeid en gezin, is het de vrouw die het meeste goochelwerk verricht.Copyright © 2001, 2005 VVLG, 18.08.2005