Interessante links voor geschiedenis: Middeleeuwen: thema's

 

Aard
Taal
Website
Inhoud

Karel V en zijn tijd

US / E

Le roi Charles V et son temps (1338 - 1380)

Edward de Belijder

US / E

The life of King Edward the Confessor

Reproductie van een handschrift

Leven in de vijftiende eeuw

US / E

Fifteenth-Century Life

Kennismaking met het alledaagse leven in vijftiende eeuws Engeland.

Huwelijk

US / E

Medieval and Renaissance Wedding Page

Een uitgebreide collectie links naar sites en webpagina's die het huwelijk in de Middeleeuwen en de Renaissance belichten.

De Pest

US / E

Plague and Public Health in Renaissance Europe

Een verzameling van een bont geheel aan bronnenmateriaal over de epidemies die de Middeleeuwen geteisterd hebben omstreeks 1300.

De Honderdjarige Oorlog

US / E

The Hundred Years' War

Een zoektocht naar de oorzaken, het verloop en de gevolgen van de Honderdjarige Oorlog met tijdlijn en kaarten.

Adel

FR / F

Heaume

Persoonlijke website waarbij een student zijn licentieverhandeling op het Internet heeft geplaatst voorzien van kaarten en afbeeldingen. Deze verhandeling handelt over het dagelijks leven van de adel op grond van het werk van Chrétien de Troyes. Daarnaast een verzameling links en verwijzingen naar bronnenmateriaal.

Kastelen

UK / E

Castles of Britain

Niet enkel historisch van aard, maar ook gericht op de promotie van het toerisme.

Kastelen, abdijen en andere gebouwen

UK / E

Castles, Abbeys, Medieval Buildings

Overzicht van de middeleeuwse gebouwen die de maker van de site bezocht heeft, voorzien van een collectie links.

Geschiedenis van Byzantium

UK / E

Byzantine Studies on the Internet

Een ideaal vertrekpunt voor je zoektocht naar informatie over de geschiedenis van Byzantium.

Geschiedenis van Byzantium

US / E

Byzantium: de Romaioi Site

De geschiedenis van het Byzantijnse Rijk tijdens de Middeleeuwen met kaarten, tijdlijn en heel wat visueel materiaal.

Dagelijks leven

US / E

Geoffrey Chaucer

Een site die vertrekkend vanuit de teksten van Chaucer het dagelijks leven in de Middeleeuwen wil belichten.

Dagelijks leven

US / E

The Medieval Sources

Een verzameling links over eten, hobby's, humor en de Byzantijnse wereld.

Dagelijks leven

US / E

Life in the Middle Ages

Projecten van leerlingen over het leven in de Middeleeuwen.

Dagelijks leven

BE / NL

De Liebaert

De Liebaart is een belangenvereniging met interesse in de middeleeuwen die het leven in Vlaanderen rond het jaar 1302 reconstrueert. Deze vereniging doet onderzoek naar en reconstrueert kledij en gebruiksvoorwerpen van de gewone man en vrouw uit deze periode van de middeleeuwen en gebruiken deze net zoals toen.

Dagelijks leven

US / E

Middle Ages

Deze site wil een antwoord geven op de vraag: "Hoe was het leven werkelijk in de Middeleeuwen?" Deze site bevat volgende deelonderwerpen: het feodale leven, religie, wonen, kledij, gezondheid, kunst en ontspanning, stedelijk leven, bronnen.

Dagelijks leven

US / E

The Middle Ages: a medieval fiefdom

Talrijke aspecten uit het dagelijks leven worden uitgewerkt. Specifiek is dat hier gebruik wordt gemaakt van VRML. Hiervoor moet je wel over een plug-in beschikken.

Doornik

US / E

Medieval Tournai

Een verkenning in het middeleeuwse Doornik: met kaarten, historische teksten en afbeeldingen.

De Franken

NL / E

The Conversion of Clovis, King of the Franks

Een geschiedenis van de Franken.

Huwelijk

US / E

The medieval and renaissance wedding site

Een rijke verzameling aan links over het huwelijk in de Middeleeuwen en de Renaissance.

Technologie

US / E

The Medieval Technology Pages

Deze site kun je bevragen op onderwerp en met behulp van een tijdlijn.

Tempeliersorde

FR / F

Les Templiers et leur histoire

Een heel boeiende site over de geschiedenis van de Tempeliersorde.

Mongolen

US / E

The Mongol Empire. A historical Website

Een uitstekende site over een uitgestrekt rijk uit de Middeleeuwen: de Mongolen. Het is een uitvloeisel van een schoolproject. Naast kaarten en een kennismaking met één van hun meest gekende vorsten, Genghis Khan, krijg je een tijnlijn, een algemeen overzicht van het rijk, een actualisering, een meest diepgaan overzicht van de geschiedenis van het Mongoolse Rijk, interviews over het Mongoolse Rijk en een bibliografie.

Marginaliteit

US / E

Marginality and Community in Medieval Europe

: It is Ever Thus Western Europe of the Middle Ages, in common with every society of every era, marginalized certain groups, although not always purposely or purposefully. Indeed, every seemingly homogenous culture has groups that are simply different or are categorized as outsiders - or both - by the majority culture. This study, by students in the history department at Kenyon, examines the roles of and attitudes towards heretics, Jews, homosexuals, prostitutes, lepers, and witches in Medieval Europe in a fair and thorough fashion that could have, but didn't, descend to a kind of Dark Ages victim studies. Each section, rather, has a short, factual introduction and an annotated links list which include primary source material and other commentaries that allow the reader to come to his or her own conclusions about the groups involved. The pages themselves are illustrated and there is a rather large bibliography for those who wish to pursue the subject further.

Augustinus

US / E

Augustine of Hippo

Een enorme hoeveelheid aan informatie over en teksten van Augustinus.

Augustinus

BE / NL

Archeoweb Gent

Gent beschikt over een bijzonder rijk historisch en archeologisch erfgoed. De Dienst Stadsarcheologie is verantwoordelijk voor het beheer en het onderzoek van dit patrimonium. Hiertoe wordt nauw samengewerkt met de verschillende stadsdiensten die verantwoordelijk zijn voor onder meer bouw-, wegen- of infrastructuurwerken, renovatie- of restauratieprojecten. Ook de Universiteit Gent, de provinciale archeoloog en de archeologische diensten van het Vlaamse Gewest zijn betrokken bij archeologisch onderzoek in Gent.Copyright © 2005 VVLG, 30.03.2005