Interessante links voor geschiedenis: Nieuwe Tijd

2. Ontdekkingsreizen en kolonisatie

Aard
Taal
Website
Inhoud

Columbus

US / E

1492

Een heleboel gegevens en plaatjes rond het gebeuren van 1492. Hier worden de ontdekkingsreizen behandeld aan de hand van een tentoonstelling in de Library of Congress.

Columbus

US / E

Columbus and the Age of Discovery

Compleet project over Columbus, met artikelen en links.

Columbus

NL / E

The Columbus' doors

Een korte verzameling links naar sites over Columbus en een beknopte bibliografie.

Ontdekkingsreizen

US / E

The Age of Exploration

Een overzicht van de ontdekkingsreizen doorheen de hele geschiedenis maar bijzondere aandacht voor de ontdekkingsreizen in de Nieuwe Tijd. Kun je doorzoeken met behulp van de index of met een tijdlijn.

Azteken

US / E

The Azteca Web Page

Je vindt er heel wat informatie over de Azteken, die niet enkel historisch zijn.

Azteken

BE / NL

Azteken

Een site van studenten van de K.U.Leuven. Mooi uitgewerkt.

Azteken

US / E

GB Online's Mesoamerica

Je vindt er gegevens over opgravingen, kunst en oude geschrift uit Meso-Amerika en een rijke collectie links over dit onderwerp.

Azteken

US / E

Prehispanic Calendars

Informatie over de kalenders die de Azteken gebruikten.

Inca's

US / E

The Inca Project Pages

Educatieve site waar je projecten vindt over de Incacultuur en -geschiedenis samen met een collectie links naar andere interessante websites.

Inca's

NL / N

De Inka's

Eeb beknopt overzicht van de geschiedenis van de Inca's.

Meso-Amerika

CH / E

A Mesoamerican Archaeology WWW Page

Een heel rijke collectie aan links over de archeologie van de Mesoamerikaanse beschavingen.

Meso-Amerika

MX / E

Mexico's Index Channel: Ancient Mexico

Boeiend uitgangspunt voor de studie van het oude Mexico: je vindt er heel wat links en de mogelijkheid om op zoektermen iets terug te vinden.

Meso-Amerika

US / E

Mesoweb: the exploration of Mesoamerican cultures

Heel mooie site vol met informatie over de Meso-Amerikaanse culturen

Meso-Amerika

US / E

Mesoamerica

Een beperkte maar interessante reeks links over de geschiedenis en cultuur van de Inca's.

Meso-Amerika

US / E

Precolumbian Art and Art History

Een site die je de weg wijst naar informatie over Precolumbiaanse kunst.

Maya's

US / E

The Maya Ruins Page

Een fotografische reis doorheen Mexico, Guatemala en Belize.

Handelcompagnieën

US / NL - E

The VOC: a 17th Century Dutch trading Giant

Een site ontwikkeld door leerlingen in het kader van een wedstrijd. Beknopt maar interessant.

Handelcompagnieën

BE / NL - E

Verenigde Oostindische Compagnie

De Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) werd opgericht op 20 maart 1602. De Staten Generaal van de Republiek der Zeven Provinciën verleenden de VOC een octrooy met het monopolie op de handel met Indië - alle landen ten oosten van de Kaap de Goede Hoop - tot afbreuk van de landsvijanden en tot wering van andere natiën. Tijdens haar 200-jarig bestaan groeide de VOC uit tot het grootste bedrijf uit haar tijd, met specerijen zoals kruidnagel, nootmuskaat, kaneel en peper, zijde, thee, zijde en porcelein als handelswaar.

Wereldberoemd waren haar factorijen, handelsnederzettingen zoals Desjima in Japan, Mokha in Jemen, Surat in Perzië, en natuurlijk Batavia, het hoofdkwartier op Java.

Nu, bijna 400 jaar later,is er weer een nieuwe factorij gesticht. De VOC gaat weer wereldwijd!

In de factorij B@tavia wordt de geschiedenis van de VOC weer opgegraven en kun je kennismaken met een virtueel museum.

Geschiedenis van de VS

NL / E

From Revolution to reconstruction. A hypertext on American history from the colonial period until Modern Times

Een aantal artikel over de geschiedenis van de V.S. werden samengebracht en opgesmukt met hyperlinks en afbeeldingen.
Copyright © 2001 VVLG, 09.10.2002