Historische non fiction

 

Ketters en kapers: verhalen uit de geschiedenis van de Lage Landen

 

Je moet de begrippen ketters en kapers wel erg oprekken om drie à vier verhalen -- van de zeventien! -- onder die noemer te kunnen vangen. De lezer die puur op de titel afgaat, komt enigszins bedrogen uit. Maar goed, het zijn in ieder geval historische verhalen of op zijn minst verhalen die tegen de historie aanleunen. Te beginnen in de bronstijd en eindigend bij allochtonen op zoek naar hun plaats in de Nederlandse samenleving. Daartussen o.a. de Romeinen in onze streken, slavenhandel, hugenoten, de kroning van koningin Wilhelmina, de crisisjaren, apartheid. Al de verhalen laten een historische gebeurtenis zien en beleven door kinderen. Sommige auteurs slagen er wonderwel in kinderlijke belevenis en historisch feit zodanig te koppelen dat er een spannend, grappig of gevoelig verhaal ontstaat. Zo levert Arend van Dam een levendige beschrijving van de gebeurtenissen rond de inname van Den Briel door de watergeuzen; Valentine Kalwij schetst het alledaagse Amsterdam van ca. 1600 en brengt de dichter Bredero in het verhaal; Frank Herzen en Ben Buytendorp zijn aanwezig met wrede verhalen over respectievelijk kapers en slavenhandel, en Jacques Vriens confronteert op originele wijze een volksmeisje met de toekomstige koningin Wilhelmina.

Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Zou je deze gedachte toepassen bij de beoordeling van dit boek, dan zouden de genoemde en nog enkele verhalen een onverdiend lot ondergaan. Vooral bij de zwakke verhalen komt duidelijk de onmacht van de auteur naar boven om binnen een beperkte ruimte de historische context tot zijn recht te laten komen. De verhalen zullen het best functioneren als aanvulling op de geschiedenislessen op school. En gezien de onderwerpen, vooral op Nederlandse scholen. Vanaf 11 jaar.

Herman Kakebeeke

eerder verschenen in Leesideejeugdliteratuur

 

Referentie:

Ketters en kapers: verhalen uit de geschiedenis van de Lage Landen / samenstelling Ton van Reen. - Piramide, 1999. - 223 p.Copyright © 2000 VVLG, 01.11.2000