Historische non fiction

 

Inca's: heersers over leven en dood

 

Op de markt voor informatieve boeken tref je tegenwoordig enkele reeksen aan die tot een schemerzone behoren: ze zijn geschreven voor volwassenen, maar kunnen evengoed door oudere jeugd gelezen worden, of omgekeerd. De Time-Lifeserie Oude Beschavingen is daarvan een goed voorbeeld. Het deel "Inca's: heersers over leven en dood" is opgemaakt volgens de typische Amerikaanse succesformule voor verantwoorde vulgarisatie: gedegen achtergrondkennis, gegarandeerd door enkele ronkende namen van adviseurs; vlot leesbare journalistieke tekst; schitterende illustraties.

Het boek begint met de ontdekking van de ruïnestad Machu Picchu door de Amerikaan Hiram Bingham in juli 1911, geïllustreerd met diens eigen, verbluffend scherpe foto's ( toendertijd op zich al een archeologische wereldprimeur). Zowel de stichting en uitbreiding van het imperium als de voorgaande beschavingen (Leners van grootsheid, p. 85) komen aan bod. De foto's zijn -zoals te verwachten- niet enkel verluchting, maar daarbij zowel artistiek als inhoudelijk- exemplarisch onberispelijk. Economische organisatie, dagelijks leven en communicatie worden behoorlijk uitgewerkt; de complexe denkwereld van de Inca's is - veiligheidshalve?- slechts even aangeraakt (Een in de natuur gewortelde godsdienst, p. 143.) Op p. 67 heeft de vertaler de typische fout gemaakt corn te vertalen door koren, wat bij ons graan betekent, doch in Peru maïs (Tarwe was onbekend en zou pas na de conquista ingevoerd worden -volgens de legende door onze landgenoot Joos De Rycke. De bibliografie is in hoofdzaak Angelsaksisch. Jammer dat in het Nederlands vertaalde werken niet zijn opgenomen. Bij Andere bronnen, p. 163 staan enkele tentoonstellingscatalogi. Onbegrijpelijk genoeg ontbreken zowel de catalogus van de grote Brusselse Incatentoonstelling (1990) als die van de zeer didactisch opgezette De erfenis van de Inca's in Rotterdam, 1992.

Boeken als deze vormen een ideale introductie, bijvoorbeeld voor jongeren. Je kunt ze vervolledigen met audiovisueel materiaal, dat zonder voorafgaande lectuur te compact is, bijvoorbeeld met de videocassette "Inca's. Geheimen van de voorvaderen" die eveneens op deze site besproken is.

 

Jos Martens

 

 

Referentie:

JOHNSTON, D. en J. LYNCH, Inca's: heersers over leven en dood. (Oude Beschavingen), Amsterdam, Time-Life Boeken - Antwerpen, Denis, 1993, 168 blz.

De Time-Life reeks "Oude Beschavingen" wordt heruitgegeven en is opgenomen in de selectie van een boekenclub.Copyright © 2001 VVLG, 08.02.2001