Historische non fiction

 

Hier gaat het over in de cultuur, de komende jaren

 

De globalisering, de opkomst van de nieuwe media en het wegvallen van de ideologische tegenstelling tussen kapitalisme en communisme maken dat kunst en cultuur ingrijpende veranderingen ondergaan. Een reeks lezingen, gevolgd door debatten, bracht vorig jaar zulke veranderingen in kaart en plaatste er vanuit de artistieke of culturele wereld kanttekeningen bij. Stefan Hertmans problematiseert de idee van internationalisering of globalisering van de cultuur. Het andere wordt volgens hem geconformeerd aan de normen en waarden van het Westen, en de vraag is of we wel uit ons eigen denkkader kunnen stappen. Specifieker op de Nederlandse situatie gericht zijn de bijdragen van John Jansen van Galen en Paul Scheffer. Zij hebben het resp. over de niet te dichten kloof tussen de laatste generatie der 'modernen' en de huidige generatie van jonge, multimediale cultuurdragers, en over het belang dat een nationale cultuur en historisch besef juist in een 'multiculturele' samenleving hebben. Jos de Mul behandelt in een vrij theoretisch betoog de kenmerken van het kunstwerk in het tijdperk van de digitale reproduceerbaarheid (multimedialiteit, interactiviteit, virtualiteit). Patricia de Martelaere pleit voor een bovenmenselijke kunstopvatting, en tegen een te sterke identificatie van kunst met cultuur.

In de debatten na de lezingen wordt door vertegenwoordigers uit de artistieke of culturele sector kritisch gereageerd op de hier verdedigde visies. Een centraal aandachtspunt vormen telkens de consequenties voor het kunst- en cultuurbeleid. De bundel belicht vanuit originele invalshoeken en met een behoorlijke diepgang belangrijke veranderingsprocessen in onze huidige cultuur. Hij biedt stof tot nadenken en discussiëren voor wie er als producent of consument bij betrokken is.

 

Erik de Smedt

eerder verschenen in Leesidee

Referentie:

Hier gaat het over in de cultuur, de komende jaren / Stefan Hertmans, John Jansen van Galen, Patricia de Martelaere ... [et al.]. - De Balie, 1999. - 144 p.Copyright © 2001 VVLG, 20.03.2001