Historische non fiction

 

De politieke loopbaan van Mark Eyskens

 

Mark Eyskens (°1983) is de zoon van staatshervormer Gaston Eyskens (1905 - 1988) .

Hij was minister en eventjes premier in 13 regeringen, vnl. van Tindemans en Martens, tussen 1976 en 1992 .

Tegelijk was hij prof economie aan de K.U. te Leuven en talentrijk essayist, filosoof, literator.

Als politicus bereikte hij niet dezelfde top als zijn vader: hij had veel talenten, maar hij miste gedrevenheid, hij had misschien te veel andere interesses en hobby's i.p.v. enkel en alleen de politieke microbe.

Auteur Aloïs Van de Voorde had een hoge functie op het ministerie van Financiën, was kabinetschef van Eyskens en dus bevoorrecht getuige.

Toch treedt hij op als een vrij neutrale bron: hij somt de gebeurtenissen op, zeer gedetailleerd, maar oordeelt zelf meestal niet: hij citeert dikwijls het oordeel van andere deskundigen (o.a. p. 139, 151, 152, 233 - 234, 236) .

Delicate onderwerpen gaat hij niet uit de weg : de opgeschroefde affaire Walid Khaled komt uitgebreid aan bod (o.a. p. 314 - 317), met citaten uit de geschriften van de afgetreden topdiplomaat Jan Hollants Van Loocke.

Titels zoals "Verbannen naar ontwikkelingssamenwerking" tonen aan dat het dikwijls geen succesverhaal was.

Het dramatische eersteministerschap van april tot december 1981 wordt ook niet ontweken; de schrijver legt uit hoe het tot stand kwam zonder dat Eyskens het echt wilde, omdat Martens niet wou en Vanden Boeynants om fiscale redenen niet mocht, als afsluiting van de woelige periode 1977 - 1981 die zeven regeringen kende, en hoe het eindigde met stakingen van socialistische ministers, door ongunstige economische factoren, door rivaliteiten tussen Tindemans - Martens - Eyskens - Dehaene, Tindemans - Spitaels, en tussen jong CVP - socialisten.

De titel van dit boek is een beetje misleidend: het handelt zeer uitvoerig over Eyskens' carrière als minister en het geeft zo een samenvatting van een flink stuk Belgische politieke geschiedenis.

Het geeft ook een kijk op de toenmalige werking van de CVP als zeer efficiënt functionerend opleidingsinstituut.

Maar over de prestaties van Eyskens als prof horen we niets. Misschien lenen die zich ook minder tot een beschrijving, maar dan moet men ze weglaten in de titel.

En ik worstel ook met het woord "biografie": het is vooral een grondige kroniek van 25 jaar Belgische politiek en van een politieke carrière, maar het zegt veel te weinig over het leven zelf van Eyskens en van zijn gezin.

Er is wel een leuk aanhangsel van Marcel Janssens over zijn niet - economische geschriften en een veel te korte biografie (369 - 379) van vader en zoon (zelf vader van 5 kinderen) .

Het boek eindigt met een tabel van de regeringen van 1974 tot nu, veel noten en een personenregister.

Een reeks foto's (tussen p. 236 - 237) zorgt voor wat afwisseling in de monotone bladspiegel.

De inhoud is zeer technisch en had boeiender kunnen zijn door iets meer aandacht te schenken aan het familiale aspect en door dit op de momenten zelf erbij te nemen i.p.v. als aanhangsel achteraan.

De informatie is compacter, preciezer en grondiger dan wat we via de andere media aangeboden kregen en krijgen.

De geciteerde getuigenissen komen van toenmalige politici (Martens, Tindemans, Simonet, ..), vakbondsleiders (Debunne), gezaghebbende journalisten (b.v. Manu Ruys, Hugo De Ridder, Marc Platel, Jan Bohets), andere waarnemers (Rik Coolsaet, Luc Huyse, Helmut Gaus, Jef Vuchelen, Robert Vandeputte). Ze wijzen ook op de grote belezenheid van de schrijver.

De doelgroep is in eerste instantie: historici, politicologen en mensen die geïnteresseerd zijn in de Belgische politiek. Zij zullen de degelijkheid en grondigheid van de informatie appreciëren. Het boek zelf is stevig gekaft en stijlvol uitgegeven.

 

Referentie:

Aloïs Van de Voorde, Mark Eyskens. Een biografie. Politicus - professor tussen woord en daad. Uitgeverij Lannoo, Tielt, 2003. 444 p. + 15 p. foto's; noten, register. ISBN 90 209 5158 0; 24,95 euro.

Jef Abbeel, juli 2003Copyright © 2003 VVLG, 13.07.2003