Historische non fiction

 

Het orakel van de droomtijd: Aboriginal dreamings als inspiratiebron

 

De aboriginalcultuur mag zonder meer tot de oudste nog steeds bestaande cultuur ter wereld worden gerekend. De aboriginals vertellen hun geschiedenis en hun complexe spirituele levensopvattingen in samenhang met hun voorouders, waarmee ze zowel de dieren, planten en geesten van hun land bedoelen als hun moeders en vaders, hun broeders en zusters. Ze noemen ze allemaal hun totems. De betekenis van elke totem wordt geduid in mondeling doorgegeven verhalen uit de 'Droomtijd'.

De hele benadering van het thema in dit boek is misleidend voor wie enkel naar volkenkundige toelichting zoekt. Er wordt een poging gedaan om de lezer deelgenoot te maken van de aboriginalcultuur, maar de esoterische bedoeling van kaarten en boek domineert. Het orakel van de Droomtijd bevat, in tegenstelling tot de oorspronkelijke, aboriginaltraditie, iets wat voor hen als vreemd en radicaal moet overkomen. Ze hebben nl. geen geschreven verhalen en spirituele wetten, en zeker geen orakels, laat staan kaarten. Deze extrapolatie is het werk van een hedendaagse blanke vrouw die, vertrouwd als ze is met tarotkaarten, na een aantal persoonlijke beproevingen en inwijdingen in 1993 de Droomtijd betrekt in de beschrijving van de energie die ons leven bepaalt.

In een eerste deel van het orakel staan de Dreamings zelf. Het gaat om een beschrijving van de kaarten die met elk Dreaming-verhaal verband houden, en van de interpretatie wanneer iemand er de kaart mee legt. Elke Dreaming vertelt het verhaal van een bepaald personage, dat naar aloude aboriginaltraditie een dier of een plant is; het kan ook iets abstracts zijn, zoals een sterrenbeeld, of de verwijzing naar een modern bouwwerk. De onderwerpen staan in het boek gecatalogeerd in vijf rubrieken: natuur, aarde, lucht, water, mensheid. Het tweede deel is een handleiding in de vorm van vragen en antwoorden, met behulp waarvan uitgelegd wordt hoe het orakel dient te worden geduid en bepaalde patronen geïnterpreteerd. De kaarten verwijzen naar de diverse orakels; ze werden door verschillende kunstenaars ontworpen, die zich inspireerden op bestaande motieven. Ook nieuwe motieven staan op de kaarten. Het is hun bijdrage tot het bouwen van bruggen tussen blank en aboriginal Australië.

 

Frans L. van den Brande

eerder verschenen in Leesidee

Referentie:

Het orakel van de droomtijd : Aboriginal dreamings als inspiratiebron / Donni Hakanson. - Becht, 1998. - 176 p. : ill. Oorspr. titel : Oracle of dreamtimeCopyright © 2000 VVLG, 26.06.2000