Historische stripverhalen: albums: Middeleeuwen

 

Op de volgende pagina's vindt u een selectie van strips waarvan het verhaal te situeren is in de Middeleeuwen. We beperken ons daarbij niet tot Europa; je zult bijvoorbeeld ook strips besproken vinden die zich in middeleeuws Azië afspelen. Een voorbeeld zijn de strips over Djenghis Khan.

Dit onderdeel is in opbouw. De komende maanden hopen wij u meer info te kunnen bieden.

We houden ons aanbevolen voor suggesties en aanvullingen. E-mail naar webmastervvlg@online.be of schrijf naar Jan Vanroose, jan.vanroose@pandora.be.

1. Reeksen

Per uitgeverij vindt u strips besproken, die zich afspelen in de Middeleeuwen. Het gaat daarbij om reeksen die in de gewone striphandel te vinden zijn. Ook wanneer nog maar één deel van een reeks uitgegeven werd, vindt u het album onder dit hoofdstuk. Eerst geven wij een algemene inleiding waarin wij de hoofdfiguur te situeren. Vervolgens vindt u een lijst met albumtitels. Naast scenarist en tekenaar krijgt u ook een situering van tijd en plaats. Met tijd bedoelen wij het moment van aanvang van het desbetreffende verhaal. Vervolgens geven wij een korte samenvatting. Opdat u sneller geschikte documenten (voor overheadprojectie bvb) voor uw lessen zou kunnen opzoeken, voorzien wij telkens een item interessante illustraties . Daarbij hebben wij oog voor gebouwen, interieurs, kostuums, muziekinstrumenten, wapens enz... Gaandeweg hopen wij zo een interessante database samen te stellen die het u mogelijk maakt, thematische projecten uit te werken. Momenteel hebben wij nog maar enkele albums grondig nagepluisd, maar we lezen, maken notities...kortom, tegen eind dit jaar moet al één en ander klaar zijn. Omdat bij herdrukken de pagina' s al eens durven verschillen, hebben wij resoluut gekozen voor plaatnummer in plaats van paginanummer.

2. Losse uitgaven

Hier worden strips besproken die geen deel uitmaken van een reeks.

3. Nieuw

Bespreking van het laatste nummer van een reeks. Na drie maanden, of wanneer een nieuw nummer verschenen is, verhuist een album naar het onderdeel reeksen.

4. Tweedehands

Hier worden reeksen of losse albums besproken, die (voorlopig) niet meer herdrukt worden. U vindt de titels en het jaar van uitgave, eventueel met wat uitleg. Op rommelmarkten valt soms iets te vinden, maar het meeste vindt u in de afdeling tweedehands van de stripspeciaalzaak. De reeksen die we hier bespreken zijn vrij courant te vinden. Echt zeldzame dingen worden niet vermeld.

5. Focus op

Onder deze titel willen wij in de toekomst aandacht besteden aan tekenaars, bepaalde thema's in stripverhalen enzovoort. Misschien bent u wel een specialist van middeleeuwse wapens in stripverhalen of weet u alles over de weergave van de kruistochten in strips? Wij kijken uit naar interessante bijdragen.

 Copyright © 2003 VVLG, 07.01.2003