Historische stripverhalen

 

Hec Leemans, Keizer Karel, de laatste Bourgondiër, Gent, 1999, 48 blz., 140 BEF.

Met zijn stripreeks Bakeland heeft Hec Leemans (1950) zich een niet onaardige reputatie opgebouwd als tekenaar van wulpse, rondborstige deernen ... en bijwijlen onverwacht sterk gedocumenteerde historische verhalen.

Die karakteristieken vind je terug in zijn nieuwe album over Karel V, dat gepubliceerd werd onder de auspiciën van de VZW Gent 1500 - 2000.

Volgens de flaptekst heeft de auteur meer dan een jaar aan dit project gewerkt. Dat kan ik best geloven. De omslagtekening zet de toon: op de voorgrond Karel V, sterk geïnspireerd op het beroemde schilderij van Titiaan van de keizer in de slag bij Mühlberg, waar hij de overwinning behaalde op de protestantse Duitse vorsten (1547). (Op de laatste bladzijde zie je het schilderij aan de muur hangen in San Yuste, waar Karel in 1558 stierf.)


Het album is een ware getekende, chronologische biografie. Aan de tekeningen van decors en kledij is veel zorg besteed. De personages zijn vaak gekopieerd van bestaande schilderijen. De veldslagen zijn zeer dynamisch in beeld gebracht. Voor de schepen is zowat alle beschikbare documentatie aangewend. Het weelderige naakt ontbreekt evenmin. (Hoewel ik mijn vragen heb bij de wijze waarop de orgie van de inderdaad scabreuze paus Alexander VI in beeld wordt gebracht.) Opvallend is de voor een stripverhaal opvallend grote hoeveelheid tekst. Het geeft je wel de indruk dat het verhaal geprangd zit in het conventionele obligate korset van 48 pagina's. Vanzelfsprekend hoef je in een stripverhaal geen brandnieuwe inzichten te verwachten. Maar de wijze waarop Luther afgeschilderd wordt als een benepen, bekrompen fundamentalist, vind ik toch minder geslaagd! Anderzijds, als het correct is dat de voorproever van Filips de Schone op dezelfde dag overleed als zijn meester (1506), is dat inderdaad een aanwijzing voor vergif. Iets wat indertijd gefluisterd werd, maar wat ik niet terugvind in recente publicaties. Alleen is het weinig waarschijnlijk dat Filips vergiftigd werd door zijn jaloerse echtgenote, Johanna, zoals Leemans suggereert. Zijn schoonvader Ferdinand van Aragon, die met meer dan frisse tegenzin Castilië moest afstaan aan zijn dochter en schoonzoon, is als opdrachtgever meer voor de hand liggend. De macabere maandenlange nachtelijke rouwtocht van Johanna door Spanje, is dan weer juist. Gelukkig bezondigt de auteur zich niet aan hagiografie: bij herhaling worden ook de minder fraaie kanten van Karel in de verf gezet. M.i. brengt het album een grote hoeveelheid verantwoorde en kleurige documentatie samen.


een voorstelling van de "sacco di Roma"(1527)

Didactische tips

Je kan een aantal platen of enkele bladzijden op transparant zetten en/of fotokopiëren voor de leerlingen. Uit ervaring weten wij dat dit sterk motiverend werkt, bijvoorbeeld om een les te starten.

Verdere toepassingen: zie deze site, rubriek historische jeugdboeken:

Jos MartensCopyright © 1999 VLG, 15.11.1999