Verwijzingen naar Internetbronnen

 

Het is een goed gebruik om leerlingen bij het maken van een werkstuk de geraadpleegde informatiebronnen te laten vermelden. Het voordeel hiervan is dat leerlingen later - ter verificatie van de informatie - gemakkelijker hun bronnen kunnen terugvinden en dat leerkrachten meer zicht krijgen op de authenticiteit van een opdracht. Bovendien kan er aan de hand van een bronnenoverzicht concreter worden gediscussieerd over de waarde bepaalde bronnen.

Tot voor kort heette een dergelijk overzicht 'literatuurlijst'. De vraag is of die term de lading nog dekt. Met de opkomst van ict neemt immers ook het gebruik van digitale media bij het maken van werkstukken toe. De wijze waarop een bekeken cd-rom of bezochte website als bron vermeld moet worden, verschilt niet wezenlijk van de regels voor het opnemen van een boektitel of een artikel.

 

Webpagina

Voor het beschrijven van een webpagina hanteert de ISO norm 690-2 de volgende standaard:

Een beschrijving op deze manier heeft als extra voordeel dat leraar en leerling in het tekstbestand direct naar de bron en de samensteller kunnen doorklikken.

In de tekst zelf verwijzen leerlingen naar de bron door tussen haakjes de naam van de auteur te vermelden en - indien bekend - het jaartal van verschijnen.Copyright © 2003 VVLG, 19.01.2003