Historisch educatieve video's

 

Colour of War. De Tweede Wereldoorlog in kleur

Bridge Pictures & VTM - 2001 - duur: 7.30u - orig. Engelse versie, Ned. commentaar & ondertitels - drie DVD's.

 

Over filmbeelden van de Tweede Wereldoorlog bestaan nog heel wat misverstanden. Vaak zijn de beelden op video grijs en vaag, omdat ze door de tijd overdekt zijn met een grijze filmlaag, wat leerlingen dan de uitlating ontlokt: "Je ziet wel dat 'ze' toen nog niet ver stonden met filmtechniek." Als de beelden elektronisch in hun originele helderheid hersteld zijn, is de kwaliteit verbluffend. Een tweede misverstand is, dat kleurenfilm in 1940-'45 nog niet bestond. Die opvatting is ontstaan doordat alle toenmalige journaalbeelden in zwart-wit waren en is zo hardnekkig dat de superproductie "De langste dag" uit 1962 in zwart-wit is gefilmd. De versie die we tegenwoordig op het televisiescherm te zien krijgen, is later beeld per beeld met de hand ingekleurd!

Op de hier voorgestelde DVD's zijn zoveel mogelijk alle bestaande kleurenfragmenten samengebracht. De oudste beelden, waarvan men beweert dat het originele kleurenfilm is, dateren uit 1919!

In de eerste DVD zien we meestal Duitse opnames over de opkomst van het nazisme. De tweede behandelt de rol van Groot-Brittannië in de Tweede Wereldoorlog, de derde het optreden van de VS.

Ik had graag wat meer vernomen over de herkomst van de beelden. Jammer genoeg is toelichting op dit gebied nogal schaars (hoewel hier en daar voorhanden). Didactisch wordt dit echter goed gemaakt door de vele authentieke klankopnamen die in de films verwerkt zijn. De DVD's bieden tevens heel wat extra-opnamen die in de televisie-uitzendingen van deze reeks niet waren opgenomen.

Wenken voor didactische verwerking vind je op deze site bij de film Saving Private Ryan en andere films over de Tweede Wereldoorlog

Jos MartensCopyright © 2004 VVLG, 14.06.2004