Historische vorming - visietekst

 

1 Inleiding

1.1 Een visietekst voor het geschiedenisonderwijs
1.2 Uitgangspunten

2 Geschiedenis in het secundair onderwijs: historische vorming

2.1 Geschiedenis als synthesevak
2.2 Geschiedenis als bijdrage tot bestaansverheldering
2.3 Inhouden en vakgerichte leerdoelen: een symbiose
2.4 Einddoel van historische vorming: historische bewustzijn

3 Drie componenten van historische vorming

3.1 Kennis en inzicht
3.1.1 Probleemstelling
3.1.2 Kennis en inzicht: essentiële bouwstenen in de historische vorming
3.1.3 Kennis en inzicht volgens de eigenheid van de historische discipline
3.1.4 Begrippen: duidelijk omschreven en geordend
3.1.5 Informatie structureren vergt inzicht

3.2 Vaardigheden
3.2.1 Probleemstelling
3.2.2 Noodzaak van een parallelle uitbouw van de reconstructie van het verleden en van de training van vaardigheden in de klaspraktijk
3.2.3 Welke vaardigheden? Formulering en ordening

3.3 Attitudes
3.3.1 Probleemstelling
3.3.2 Welke attitudes? Formulering en ordening

4 Informatiestructuren van historische vorming

4.1 Globaal referentiekader

4.2 Chronologisch referentiekader
4.2.1 Chronologisch kader voor de drie graden van het secundair onderwijs
4.2.2 Chronologisch kader voor de eerste graad

4.3 Ruimtelijk referentiekader
4.3.1 Ruimtelijk kader voor de drie graden van het secundair onderwijs
4.3.2 Ruimtelijk kader voor de eerste graad

4.4 Maatschappelijk referentiekader
4.4.1 Maatschappelijk kader voor de drie graden van het secundair onderwijs
4.4.2 Maatschappelijk kader voor de eerste graad

5 Samenhang in de historische vorming

5.1 Verticale samenhang
5.2 Horizontale samenhang

6. Algemene doelstellingen van de historische vorming in het secundair onderwijsCopyright © 1999 VLG, 08.02.1999