Visie op historische vorming

Het verleden
in de toekomst


Advies van de commissie
geschiedenisonderwijs

 

maart 1998

1. Inleiding
2. Werkwijze van de commissie
3. Doel en functie van het geschiedenisonderwijs
4. Opvattingen in de maatschappij en in het vervolgonderwijs
5. Algemene beschouwing over het vraagstuk van kennis, inzicht en vaardigheden in het geschiedenisonderwijs
6. Inrichting van het geschiedenisonderwijs
6.1 Basisonderwijs en basisvorming
6.2 Bovenbouw van het vmbo en het havo/vwo
7. Geschiedenisonderwijs in de multiculturele samenleving
8. Randvoorwaarden
9. Samenvatting en overzicht van aanbevelingenCopyright © 1998 VLG, 03.10.1998