Leermiddelen voor historische vorming


In dit luik van het "Contactpunt geschiedenisonderwijs Vlaanderen" maak je kennis met de verschillende leermiddelen die de leerkracht ter beschikking staan. Deze rubriek is ondertussen reeds flink uitgebouwd maar wordt regelmatig aangevuld. Je vindt er alvast alle handboeken terug die tot stand gekomen zijn na de nieuwe leerplannen en een overzicht van de beschikbare historische atlassen. Je vindt hier ook besprekingen en tips voor het werken met historische stripverhalen, historische jeugdboeken en historische films. Daarnaast bieden we nog een overzicht aan van interessente televisieprogramma's over geschiedenis en een interessant boek ter ondersteuning van leerkrachten die de leerlingen filmesthetica pogen bij te brengen. Nieuw zijn de rubrieken "bespreking van historische non fiction", "Historische faction", "verwerking van historische websites" en de rubriek "Historische cd-roms". Naast een bespreking van heel wat historische verhalen, bieden we voortaan ook besprekingen aan van educatieve historische video's en DVD's en van ander educatief materiaal.

Met Vlabin-VBC werd ondertussen contact opgenomen en werden afspraken gemaakt. Vlabin-VBC zorgt voor de uitgave van Leesidee en Leesidee jeugdliteratuur. Elke maand zal dit centrum voortaan nieuwe bijdragen leveren aan de subrubrieken "Non fiction" en "Historische jeugdliteratuur".

Voortaan kunt u alle 4.300 RECENSIES OP CD-ROM aanschaffen

Leesideeën Off Line is een cumulatieve database op cd-rom. De eerste release bevat circa 4300 recensies van Nederlandstalige boeken, die sinds januari 2000 gepubliceerd werden door VLABIN-VBC.

Jaarlijks verschijnt een gecumuleerde versie, waardoor de database telkens met zo'n 4300 recensies aangevuld wordt, voorzien van gedetailleerde titelgegevens uit de VLACC (Vlaamse Centrale Catalogus) en codes voor de collectievorming in openbare en schoolbibliotheken.

De zoekmachine van Leesideeën Off Line biedt u een waaier van zoekmogelijkheden: op auteur, titel, trefwoord, doelgroep, taal, oorspronkelijke titel, jaar van uitgave, genre, op woorden in de tekst… en op elke mogelijke combinatie van deze zoekvelden.

Deze database laat u dus toe snel keuzelijsten te maken rond:

  • thema's
  • specifieke doelgroepen
  • genres
  • literaturen
  • enz.

U kunt de cd-rom bestellen bij: VLABIN-VBC, Frankrijklei 53-55 (bus 4), 2000 Antwerpen
Tel.: 03/226.13.99 - fax: 03./232.66.16 - e-mail:
vlabin@bib.vlaanderen.be

Leesideeën Off Line bestaat ook in een abonnementsformule (9 diskettes + cd-rom - enkel voor abonnees op Leesidee en/of Leesidee jeugdliteratuur). Voor meer informatie: tel. 03/226.13.99


Copyright © 2000, 2004 VVLG, 31.12.2004