RATARCHIE  


FORUM

In dit forum krijgt iedereen de gelegenheid om zijn mening te zeggen over bepaalde zaken, zijn overleden rat een herdenken, tips over allerlei rattige zaken te geven, gewoon iets leuks over zijn ratten te vertellen, verhalen, tekeningen of foto's in te sturen enzovoort. Voor verhalen over wantoestanden bij bijv. winkels of broodfokkers verwijzen we je graag door naar onze rubriek In de Rats.

Hen je een bijdrage voor ons forum, stuur je tekst dan naar ratarchie@pandora.be. Er mogen foto's en afbeeldingen worden bijgevoegd, maar probeer deze liefst zodanig te reduceren dat ze zo weinig mogelijk ruimte innemen. Natuurlijk mogen er ook altijd reacties op de ingezonden stukken worden gegeven.

De webmaster is niet verantwoordelijk voor de ingezonden bijdragen.

 [ HOME | ALGEMEEN | VERZORGING ]
[ GEZONDHEID | IN 'T WILD | FORUM | IN DE RATS ]
[ ZOEKERTJES | VOOR DE FUN | LINKS ]