RATARCHIE  


Indiërs voederen ratten in Antwerps stadspark


Uit de Gazet van Antwerpen van 18 augustus 2000:

De vele sluikstorten bezorgen de ratten in Antwerpen een luxeleven, maar de stedelijke rattenverdelger Leo Folie kopzorgen. Vooral in het stadspark tieren de diertjes welig. Maar hier stelt zich ook een ander probleem. Mensen van de Indiase gemeenschap voederen de ratten. Binnen het hindoeïsme neemt de rat namelijk een bijzondere plaats in.

In het stadspark van Antwerpen woont één van de grootste kolonies ratten. Hun aantal wordt geschat op duizenden. De dieren hebben in het park niet alleen voldoende ruimte om nesten te graven, er is ook eten in overvloed. Daarbij gaat het niet alleen om sluikstorten of stukken brood bestemd voor de duiven en eenden.

"Mensen van de Indiase gemeenschap in Antwerpen komen met een winkelkar vol granen naar het stadspark", zegt rattenverdelger Leo Folie. "Ze strooien het graan uit op de plaatsen waar de meeste rattennesten zijn. Dit is een ritueel binnen het hindoeïsme. Met het voederen van de dieren brengen ze een offer aan hun goden. Dat maakt ons werk wel heel moeilijk. De ratten laten zakjes met gif gewoon links liggen."

De rat neemt een belangrijke plaats in binnen het hindoeïsme in India. Ganesh, de god van goed geluk, wijsheid en literatuur, rijdt op een rat. De god is herkenbaar aan zijn olifantenhoofd en zijn vier armen. Volgens de mythologie van het hindoeïsme is de rat de bewaker van het geluksjuweel. Volgens het verhaal komen de wensen van de eigenaar van deze steen uit.

In de Indiase gemeente Deshnoke ligt zelfs een tempel volledig opgedragen aan de rat. Binnen de muren van de tempel wonen honderdduizenden ratten. De pelgrims voeden de dieren met melk en meel. De resten worden dan opgegeten door de gelovigen. Dat wordt beschouwd als een zegen.

Geen alarm

Het probleem van de ratten in Antwerpen blijft groot. Wekelijks komen tientallen telefoons binnen bij de stedelijke verdelgingsdienst. In de stad zouden zo'n half miljoen ratten leven.

Schepen van Volksgezondheid Marc Wellens (CVP) zegt nog geen alarmsignalen te hebben ontvangen dat de volksgezondheid in het gedrang zou zijn. Volgens hem kunnen de diensten het probleem nog aan.

"Een grootschalige bestrijding van de ratten is moeilijk", aldus schepen Wellens. "Het verdelgen van ratten gebeurt met gif en daar moeten we zuinig mee omgaan. Als er gevaar dreigt, dan zullen we onze inspanningen zeker vergroten. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat als het grondwater weer zakt en het kouder wordt, de ratten opnieuw onder de grond gaan leven."

Sacha Van Wiele
 [ HOME | ALGEMEEN | VERZORGING ]
[ GEZONDHEID | IN 'T WILD | FORUM | IN DE RATS ]
[ ZOEKERTJES | VOOR DE FUN | LINKS ]