RATARCHIE  


Tumoren

Jammer genoeg zijn sommige ratten erg gevoelig voor tumoren. Vooral bij vrouwtjes komen tumoren vaak voor. Meestal gaat het bij vrouwtjes om melkkliergezwellen die erg snel kunnen groeien.

Gelukkig zijn de meeste gezwellen goedaardig en kunnen ze operatief verwijderd worden. Wel kunnen er daarna nieuwe gezwellen ontstaan. Als je de tumor niet laat verwijderen, kan deze reusachtig groot worden en de rat veel hinder bezorgen.

Als je je rat laat opereren, probeer dan een dierenarts te vinden die met een gasnarcose werkt (isofluraangas). Deze vorm van narcose is de minst gevaarlijke, omdat de rat nadien meteen weer bijkomt. Denk eraan dat een rat niet nuchter hoeft te zijn voor een operatie. Als een rat niet gegeten heeft, kan zijn bloedsuikergehalte te sterk dalen en kan hij problemen hebben om bij te komen uit de narcose.

Elke operatie houdt natuurlijk risico's in, zeker bij een klein diertje als de rat. Je bepaalt natuurlijk zelf of je een rat nog wil laten opereren. Als de rat al heel oud is, moet je je natuurlijk ook afvragen of hij er nog echt last van zal krijgen en of de operatie niet te veel risico's inhoudt. Het is moeilijk om hier een goed advies over te geven. Als je besluit de rat niet (meer) te laten opereren, hou dan in de gaten of de rat niet te veel last krijgt van het groeiende gezwel. Als de rat zich niet meer goed in zijn velletje voelt, zal hij dit zelf wel laten merken en kan je hem helpen om zijn leventje zo humaan mogelijk af te sluiten.

Laat de dierenarts wel altijd even kijken of er wel sprake is van een gezwel. Soms is het verschil tussen een gezwel en bijv. een abces vrij moeilijk te zien. En een abces moet natuurlijk wel altijd behandeld worden.

Indien je met je ratten fokt, fok dan niet meer met een rat die een gezwel heeft gehad. Ook met de nakomelingen kan je beter niet meer fokken. De aanleg voor gezwellen kan namelijk erfelijk zijn.

 [ HOME | ALGEMEEN | VERZORGING ]
[ GEZONDHEID | IN 'T WILD | FORUM | IN DE RATS ]
[ ZOEKERTJES | VOOR DE FUN | LINKS ]