RATARCHIE  


IN DE RATS

Deze rubriek is bestemd voor verhalen over de slechte toestand waarin helaas veel ratten moeten leven. Niet elke rat heeft het geluk om geboren te worden bij mensen die echt om hun dieren geven. Nog altijd bestaan er broodfokkers en winkels die het minder goed voorhebben met hun dieren.

En zolang mensen niet op de hoogte zijn van de omstandigheden waarin ratten zouden moeten leven, verandert er niets aan deze wantoestanden. Soms ook kopen mensen een rat uit medelijden en helpen ze zo - zonder het te weten - de miserie in stand te houden.

Maar het is en blijft erg moeilijk. Het is verschrikkelijk moeilijk om een rat achter te laten op een plaats waar hij sterk verwaarloosd wordt. De Dierenbescherming houdt zich er niet mee bezig, klachten worden niet serieus genomen, het is niet gemakkelijk om ècht iets aan de situatie te doen.

Daarom willen we hier een ruimte voorzien waar iedereen zijn verhaal kwijt kan over situaties waarin hij een rat heeft opgevangen of over de machteloosheid die hij voelt over alle zielige ratjes die hij niet kan helpen. Op deze manier kunnen we misschien andere mensen aan het denken zetten en kunnen we toch iets bereiken.

Bijdragen mogen worden opgestuurd naar ratarchie@pandora.be. Foto's zijn eveneens welkom, maar probeer ze liefst zodanig te reduceren dat ze zo weinig mogelijk ruimte in beslag nemen.

De webmaster is niet verantwoordelijk voor de ingezonden bijdragen.

 [ HOME | ALGEMEEN | VERZORGING ]
[ GEZONDHEID | IN 'T WILD | FORUM | IN DE RATS ]
[ ZOEKERTJES | VOOR DE FUN | LINKS ]