RATARCHIE  


De rattenhiërarchie

De rat moet in het roedel met heel wat andere ratten samenleven. Daarom is het van belang dat zo'n "rattenmaatschappij" goed geordend is. Daarom heeft elke rat zijn eigen plaatsje binnen de rattenhiërarchie. Maar omdat jonge ratten volwassen worden, volwassen ratten oud worden en er soms ook ratten sterven, is deze hiërarchie voortdurend aan veranderingen onderhevig. De ratten dagen elkaar uit en bepalen door middel van een gevecht wie er baas is over wie. Bij zo'n gevecht gaan de ratten op hun achterpoten tegenover elkaar staan en proberen ze elkaar met hun rug op de grond te duwen. Hier wordt veel bij gegild en gepiept, maar de gevechten lopen zelden uit de hand.

Als er zich een indringer bij het roedel voegt, moet hij eerst geaccepteerd worden door de anderen. Door zich onderdanig te gedragen, weet hij vaak een plaatsje binnen het roedel te veroveren.

Binnen een roedel bestaat er ook een zekere taakverdeling. Zo bevinden er zich aan de rand van het nest altijd jonge mannetjes die belast zijn met de verdediging van het roedel tegen indringers.

 [ HOME | ALGEMEEN | VERZORGING ]
[ GEZONDHEID | IN 'T WILD | FORUM | IN DE RATS ]
[ ZOEKERTJES | VOOR DE FUN | LINKS ]