Otegem

Otegem 1000 jaar

In 1998 bestond Otegem 1000 jaar. Toen werd dit ook een heel jaar lang gevierd met als apotheose de Cultuurstoet die op 28 september door de straten trok. De geschiedenis van Otegem, het landschap en de geografische ligging, enkele bezienswaardigheden, o.a. de kerk die onlangs geklasseerd werd, worden hier besproken. Ook verschillende kapelletjes die de moeite waard zijn om eens nader te bekijken.

Zicht op Otegem Plaats vanuit de Ingooigemstraat

Uit welke richting men ook Otegem binnen rijdt, de kerk is altijd het hoogste en centrale punt. Otegem is, sedert de fusie van gemeenten weliswaar deel uitmakend van Groot Zwevegem, altijd een kleine landelijke gemeente gebleven. Toch heeft de gemeente haar eigenheid weten te bewaren. Het is hoofdzakelijk een landbouwgemeente.

Het aantal inwoners bedraagt ongeveer 2300. Rond het centrum is er vooral veel nieuwbouw maar het landelijk aspect is zo goed mogelijk bewaard gebleven. Het centrum was aan vernieuwing toe en daar is men volop mee bezig. Er is ook een bloeiend cultureel en sportief verenigingsleven getuige de jaarlijkse Weversmisdag cyclocross en voetbalclub Blauwvoet Otegem

Dorpskern

De dorpskern, met daar rond de oudste wijken Klein Ronse en de Pontwijk, vormt de scheiding van twee landbouw gebieden, het Zaveleinde en het Ruifeleinde. Rond de dorpskern is een verscheidenheid van sociale woningbouw en privéverkaveling toegepast.

Daarnaast is er het gehucht Zaveleinde dat zijn naam dankt aan de eerder lichte, zandige gronden en vooral landbouwgebied is. Het gehucht Ruifeleinde aan de andere kant is ook voor het merendeel landbouwgebied met een eerder zwaardere leemgrond.

Industrie

Ook de industrie levert heel wat arbeidsplaatsen in Otegem. In vroeger jaren was er een bloeiende textielindustrie die vooral bestond uit thuiswevers en enkele grotere bedrijven. Nu zijn er enkele belangrijke metaalbedrijven in de plaats gekomen die gevestigd zijn op het Zaveleinde.

Deze en volgende pagina's konden tot stand komen dank zij de medewerking van het Gemeentebestuur van Zwevegem en de Gemeentelijke Bibliotheek voor het ter beschikking stellen van de nodige documentatie. Ook speciale dank voor Otegemnaar Stefaan Dendoncker, voormalig Schepen van Cultuur van Zwevegem, voor zijn gewaardeerde steun.
september 2004-2018