Historisch
Landschap
Kerk
Kapellen
Kerststallen
Diesveldpad
 
 
 


 

Otegem 1000 jaar

In 1998 bestond Otegem 1000 jaar. Toen werd dit ook een heel jaar lang gevierd met als apotheose de Cultuurstoet die op 28 september door de straten trok. Dit gedeelte van deze website gaat dan ook over de geschiedenis van Otegem, het landschap en de geografische ligging, enkele  bezienswaardigheden, o.a. de kerk die onlangs geklasseerd werd. Ook verschillende kapelletjes die de moeite waard zijn om eens nader te bekijken.


Er wordt ook aandacht besteed aan de verschillende verenigingen en activiteiten die zich op de gemeente afspelen. Otegem heeft ook een rijk cultureel leven. Otegem is altijd een kleine landelijke gemeente gebleven, sedert de fusie van gemeenten weliswaar deel uitmakend van Groot Zwevegem, maar heeft toch nog haar eigenheid weten te bewaren. Het is hoofdzakelijk een landbouwgemeente.

Industrie

Ook de industrie levert heel wat arbeidsplaatsen in Otegem. In vroeger jaren was er een bloeiende textielindustrie die vooral bestond uit thuiswevers en enkele grotere bedrijven. Nu zijn er enkele belangrijke metaalbedrijven in de plaats gekomen. Het aantal inwoners bedraagt ongeveer 2300. Rond het centrum is er vooral veel nieuwbouw maar het landelijk aspect is zo goed mogelijk bewaard gebleven.

Dorpskern

De dorpskern, met daar rond de Klein Ronse Wijk en de Pontwijk is de scheidingslijn van de  twee landbouw gebieden, het Zaveleinde en het Ruifeleinde.  Rond dit centrum wordt hoofdzakelijk sociale woningbouw  toegepast.Er zijn de laatste jaren ook enkele privé-verkavelingen bijgekomen rond het Centrum.

Het gehucht Zaveleinde dankt zijn naam aan de eerder lichte, zandige gronden en is vooral landbouwgebied. Het gehucht Ruifeleinde aan de andere kant is ook voor het merendeel landbouwgebied met een eerder zwaardere leemgrond.

Gebruik het menu op de linkerzijde van deze pagina voor een boeiend bezoek aan Otegem.
 

Deze en volgende pagina's konden tot stand komen dank zij de medewerking van het gemeentebestuur van  Zwevegem en de Gemeentelijke Bibliotheek voor het ter beschikking stellen van de nodige documentatie. Ook speciale dank voor Otegemnaar Stefaan Dendoncker, Schepen van Cultuur van Zwevegem, voor zijn gewaardeerde steun.

september 2004

Top