Natuur

Het land van Mortagne

Het Mortagnebos

Mortagnebos

Op een kaart van 1752 in het landregister van het O-L-Vrouw hospitaal van Kortrijk wordt het Mortagne gebied "De Heerlyckhede van het Mortansche" genoemd. Het was een onderleen van de koning van Frankrijk. Nu is het eigendom van het O.C.M.W. Kortrijk.

Aangezien er in het begin van de jaren '70 geen opvolgers voor het landbouwbedrijf waren, besloot de toenmalige C.O.O., Comissie voor Openbare Onderstand, geïnspireerd door het opkomend milieubewustzijn, een oppervlakte van 13,02 ha te bebossen. De Comissie voor Openbare Onderstand is de voorloper van het huidige OCMW.

Een beplantingsplan werd opgemaakt door het Onderzoekcentrum voor Bosbouw en de Vlaamse Bosbouwvereniging, niet in de eerste plaats met het oog op rendement, maar om het bos een recreatieve en didactische bestemming te geven. De beplanting zelf werd gesponsord door de toenmalige Kredietbank. De bomen, 24.500 in de percelen en 230 in de dreven, werden in december 1972 geplant.

Twintig jaar later, op 4 oktober 1992, werd het bos opengesteld voor het publiek in aanwezigheid van Gemeenschapsminister De Batselier, naar aanleiding van de officiële opening van de Week van het Bos in 1992. Bovenstaande staat te lezen op een informatiebord aan de ingang van het bos.

Voor wat het woord Mortagne staat is niet met zekerheid te bepalen. Volgens sommige bronnen slaat het op 'morta' wat mispel betekent. Volgens andere zou er in de middeleeuwen een zekere heer van Mortagne bestaan hebben.
In het begin de jaren 1600 was er reeds sprake van "Het Mortaenschen" gelegen aan de andere kant van Zwevegem. Het is de enige informatie die ik tot nu toe gevonden heb.

Het bos van 13 ha bestaat uit verschillende grote percelen aanplantingen. Ongeveer midden het bos is er een speel en ligweide. Het domein is vrij toegankelijk voor het publiek.

Bomenbestand

Er is een rijke variatie aan bomen te vinden, allemaal eigen aan de streek. Onder andere Essen, Wilg, Gewone esdoorn, Zwarte els, Winterlinde, Zomer eik en Amerikaanse eik, Populier, Beuk, Robinia en enkele partijen loofhout. Er staan ook enkele Tamme kastanjes.

Paddenstoelen

Ondanks het een vrij jong bos is, is er een grote verscheidenheid aan zwammen en paddenstoelen te vinden. Iets verder af is ook een telpost voor trekvogels.