Natuur

Natuur en landschap Otegem

Mooie plekjes in Otegem en omgeving

Echte en beschermde natuurgebieden zijn in Otegem niet te vinden. Wat niet belet dat Otegem een mooi en glooiend landschap heeft met prachtige vergezichten. De mooiste hoekjes situeren zich ten oosten van de lijn Mussestraat – Neerhoek. Van daaruit heeft men prachtige vergezichten op de Vlaamse Ardennen met in de dichtste buurt Tiegem. Ook wel de Parel der Vlaamse Ardennen genoemd.

Zicht op IngooigemVan op de Neerkouter heeft men op mooi zicht op de dorpskern van Ingooigem waarbij de spitse toren van de kerk opvalt. De vroegere woning van Stijn Streuvels en de prachtige molen van Tiegem is van uit de Mussestraat waar te nemen. In deze omgeving werden ook veel buitenopnamen gemaakt van De Vlaschaard, Streuvels meesterwerk. Bij helder weer is naar het zuidwesten toe de heuvel van Mont St-Aubert bij Doornik waar te nemen.

In het zuidoosten de bekende Vlaamse heuvelruggen, Kluisberg, Kwaremont en zelfs tot de Hotond. In de andere deelgemeenten van Zwevegem waarvan ook Otegem deel uit maakt zijn een paar mooie natuurgebieden te vinden. Het Mortagne bos in St-Denijs en het Orveytbos en Vaarttaluds te Moen. Gelegen rond het bekende St-Pietersbrugje in Moen.

Het landschap

Landschap OtegemHet landschap bestaat uit landbouwgronden en weiden en weinig bebossing. Dwars door de gemeente lopen de hoogspanningslijnen van de elektriciteitscentrale van Kluisbergen wat de aanblik van het landschap niet ten goede komt. De centrale met de hoge schouwen is in 2017 tegen de vlakte gegaan maar de hoogspanningslijnen zijn gebleven.

Gelegen tussen een uitloper van de Vlaamse Ardennen en de vallei van Schelde en Leie is er toch verschil in reliëf te zien. Is het in de oostelijke helft licht glooiend dan is de westkant eerder vlak. Centraal gelegen torent de kerk op het bijna hoogste punt van de gemeente, dat ongeveer 65 m boven de zeespiegel ligt. Dwars door het landschap slingeren zich een paar beken, in het oosten de Tiegembeek en in het westen de grote en de kleine Kasselrijbeek. Verder is er nog de Klein Ronsebeek.

Bosjes

Gekapte populieren

 

Voor de tweede wereldoorlog waren er nog een aantal kleine bosjes maar die werden voor het merendeel gekapt voor houtwinning. Daarna werd er niets meer herplant en de grond ingenomen voor landbouwgebruik. De typische rijen knotwilgen zijn dan ook voor het merendeel verdwenen.

 

Poelen en drinkplaatsen

WaterpoelOok de vele poelen en drinkplaatsen voor het vee in de weiden werden dichtgegooid. In de overgebleven putten en grachten is de waterflora ook grotendeels verdwenen. Ieder beekje of vijvertje krioelde vroeger van de stekelbaarsjes, salamanders en kikkers.

Daar komt nu stilaan weer wat leven in tengevolge van de stilletjes op gang komende waterzuivering. Door het gemeentebestuur worden de laatste jaren ook veel inspanningen geleverd om Otegem te verfraaien. Zo werd reeds het centrum en aanpalende straten volledig vernieuwd en zijn over het ganse grondgebied talrijke inheemse bomen terug aangeplant.
Ook de verschillende veldwegels werden vernieuwd en verfraaid zodat het aangenaam wandelen is tussen de velden in rust en stilte.